Thứ Tư, 24/10/2018
Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII
6/12/2017 17:22' Gửi bài này In bài này

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Dự kỳ họp còn  có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu I; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, địa phương.


Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 
Thời gian qua, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, 14/15 chỉ tiêu của năm 2017 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp phát triển với quy mô tăng cao, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; giá trị xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng cao; thu ngân sách nhà nước hoàn thành kế hoạch trung ương giao trước 3 tháng; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.
Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 29 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trình. 
Cụ thể: Xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017; xây dựng và quyết định nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trong năm 2018; xem xét việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của một số địa phương và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh; quyết định việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; kế hoạch sử dụng đất; giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng của tỉnh trong năm 2018; Xem xét, thảo luận về một số đề án, quy định của tỉnh về cơ chế, chính sách để thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm: Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và 3 năm 2018 - 2020; bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; quy định việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; Đề án Quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát và ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thực hiện giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XII; Kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII; Xem xét, cho ý kiến về báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2017; xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017; HĐND tỉnh sẽ thực hiện các phiên thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định.


Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại kỳ họp.

Tại Kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên có bài phát biểu quan trọng. 
Đồng chí đã thông tin các nội dung chính của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, nhấn mạnh các Nghị quyết: NQ số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; NQ số 19-NQ/TW, về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; NQ số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; NQ số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
Đồng chí Trần Quốc Tỏ chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh, quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là: Đối với công tác xây Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Cần coi trọng đến việc thực hiện NQTW3 (khóa VIII), NQTW4, và NQTW6 (khóa XII), trong đó đặc biệt coi trọng đến việc tinh gọn bộ máy tổ chức và biên chế, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của TW và của tỉnh; Chú ý chặt chẽ trong công tác cán bộ, nhất là đối với công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển; Duy trì lịch sinh hoạt, và đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ theo hướng cải cách, khoa học, ngắn gọn và hiệu quả. Thực hiện nghiêm quy chế cấp ủy, mạnh dạn trong việc phân cấp, phân quyền; Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương; Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật và hiệu quả; giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu kiện có liên quan đến nội bộ, đồng thời cũng phải kiên quyết phát hiện, xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ, nhân quyền để gây mất đoàn kết nội bộ, hoặc gây ảnh hưởng đến sự phát triển chung; Nâng cao chất lượng các phiên họp định kỳ hoặc chuyên đề, và sự điều hành theo chức năng, quyền hạn của HĐND, UBND các cấp.
Hai là: Đối với công tác phát triển KT-XH, cần chủ động rà soát, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và chất lượng đối với các chỉ tiêu về KT-XH năm 2017 đã đề ra, đồng thời xây dựng các chỉ tiêu về KT-XH năm 2018 một cách sát hợp, có tính khả thi cao và quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành. Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạch tranh cấp tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, chú ý không thu hút đầu tư bằng mọi giá; coi trọng tiến độ và chất lượng các dự án, nhất là đối với những dự án lớn, có tính lan tỏa cao; Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, gắn kết phát triển công nghiệp địa phương với công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đồng thời, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các dự án kinh tế đã được cấp phép đầu tư nhưng vi phạm về tiến độ và chất lượng. Tập trung thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho đầu tư phát triển; nghiên cứu phát triển kinh tế liên vùng, liên ngành ở những nơi có điều kiện; quản lý chặt chẽ về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, chú trọng phát triển nông thôn mới. Triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số.
Ba là: Đối với công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, cần coi trọng việc củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân khép kín, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tội phạm; chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2018 đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt chất lượng và hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phần tử xấu, nhất là trên lĩnh vực an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo - dân tộc, tạo sự bình yên chung trong nhân dân.
Bốn là: Đối với hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới cần coi trọng về cải cách thủ tục hành chính, nhất là cải cách về hình thức và nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; cần mở rộng các loại hình thức tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, đối tượng; người đại biểu của nhân dân, cần mở rộng về đa loại hình tiếp xúc, nghe dân nói, nói dân nghe, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, cần phải tham dự các buổi tiếp xúc cử tri, phát biểu khi có yêu cầu và trả lời cử tri khi cần thiết; Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; Nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra, giám sát, sau giám sát để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém; Cải cách về mối quan hệ phối hợp giữa HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh trong thực thi nhiệm vụ của cơ quan dân cử; cải cách về công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp; cải cách nội dung điều hành kỳ họp, báo cáo, giải trình, thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn, chất lượng ban hành văn bản, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời tổ chức tiến hành nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu và phê chuẩn vào kỳ họp cuối năm 2018, theo sự chỉ đạo của ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tỉnh ủy. Riêng đối với kỳ họp của HĐND tỉnh lần này, là kỳ họp cuối năm, nên có khá nhiều về nội dung, nhưng đều đã được các cơ quan tham mưu chuẩn bị khá công phu và chu đáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến.
Năm là: Đối với tháng 12, là tháng cuối năm, ngoài những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra, còn có nội dung các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tổng kết năm theo quy định. Riêng nội dung này, đề nghị các đồng chí cần đổi mới về hình thức và nội dung, sao cho đảm bảo được mục đích yêu cầu đề ra, nội dung có thể được lồng ghép, giảm họp, giảm thời gian họp khi hợp lý, tiết kiệm thời gian giúp cán bộ tăng cường đi cơ sở, và phải tiết kiệm tiền của, của nhân dân. Tăng cường các hoạt động kiểm soát thị trường, bình ổn giá; đảm bảo an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, thăm hỏi tặng quà đối với những người có công với nước, người nghèo, hộ nghèo; tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người dân đều được vui Tết, đón Xuân.


Toàn cảnh kỳ họp.

Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe 9 báo cáo, tờ trình, gồm: Báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh; Báo cáo kết quả công tác năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2018; Tờ trình thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2017; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIII; Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và 3 năm 2018-2020 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2018.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường, nghe 14 báo cáo, tờ trình, gồm: Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2018; Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của một số địa phương và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh; Tờ trình về việc bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; Tờ trình về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng năm 2018 của tỉnh; Tờ trình về việc đề nghị HĐND tỉnh nghị quyết thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của tỉnh; Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018 của TAND tỉnh; Báo cáo thẩm tra và kết quả hoạt động của 4 ban HĐND tỉnh, gồm: Kinh tế - Ngân sách, Dân tộc, Pháp chế và Văn hóa - Xã hội.

Ngọc Khuê - Hoàng GiaoVideo

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.