Thứ Tư, 19/12/2018
UBND tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2018
12/1/2018 13:53' Gửi bài này In bài này

Phiên họp UBND tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2018

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã vui mừng khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2017 là tiền đề quan trọng để tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có những bước phát triển nhanh và bền vững hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
Các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo định hướng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Dự thảo Kế hoạch phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và những giải pháp điều hành dự toán thu - chi ngân sách năm 2018. Trong đó, xác định một số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,5%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt  645.700 tỷ đồng, tăng 13%; kim ngạch xuất khẩu đạt 25 tỷ USD, tăng 8,7 %; GRDP bình quân đạt 74 triệu đồng/người; thu ngân sách trong cân đối đạt trên 13.100 tỷ đồng;  giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5% so với năm 2017; phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%..
Tuy nhiên, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến, như: tỉnh sớm ban hành kế hoạch phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách nhà nước để các địa phương triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra; kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, đầu tư không hiệu quả để dành nguồn lực cũng như có cơ chế hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho những dự án khả thi trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực; tiếp tục đầu tư nguồn lực đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới 2018; đẩy mạnh tỷ lệ cơ giới hóa, ứng dụng  khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là cây chè của địa phương; quan tâm thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, công tác giảm nghèo, công tác giao, quản lý biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII; công tác đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân, đảm bảo tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự; …
Cũng trong phiên làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến vào báo cáo tiến độ tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, mục tiêu chung của tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại ngành, địa phương, đơn vị mình, đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả. Trong đó, tập trung cao độ triển khai các giải pháp điều hành và thực hiện nhiệm vụ cả năm ngay từ tháng đầu, quý đầu; rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, từ đó đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian còn lại. Cùng với đó, ưu tiên tập trung thực hiện những nhiệm vụ lớn, trọng điểm của tỉnh; tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách thủ tục hành chính; ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch nhưng cũng không được xem nhẹ việc phát triển ngành Nông nghiệp. Nghiêm túc và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương; tích cực tiết kiệm chi thường xuyên, để tăng chi cho đầu tư phát triển. Trước mắt cần tập trung quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ngọc Khuê


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.