Thứ Ba, 18/12/2018
Nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai.
23/2/2018 9:8' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao Giấy khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017

Theo kế hoạch này, trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước có 5 nhiệm vụ: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh thực hiện lại cơ cấu nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế; Đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; Phát huy sáng kiến, sáng tạo, tích cực cải cách hành chính; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân…

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng xác định cụ thể từng việc, từng nội dung cần thực hiện như: Xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tuyên truyền đạm nét các phong trào thi đua yêu nước; Đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo chiều rộng trên các lĩnh vực; Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề do Trung ương và tỉnh phát động; Thực hiện có hiêu quả việc phát hiện, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; Tiến hành công tác thi đua khen thưởng đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn; Tăng cường tìm hiểu dư luận, nắm bắt tình hình của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng qua nhiều kênh thông tin khác nhau; Củng cố tổ chức bộ máy thi đua khen thưởng các cấp, các ngành; Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng; Tham gia tích cực các hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

Các đơn vị thành viên khối thi đua trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, đảm bảo bám sát theo kế hoạch này và có sự chủ động sáng tạo./.

Kim Quy


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.