Thứ Sáu, 7/8/2020
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Hội nghị Ban chấp hành mở rộng
24/4/2018 14:10' Gửi bài này In bài này

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo của Đảng bộ khối đã nêu rõ: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng được từng bước nâng cao. Nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như: 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 95% trở lên các tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% trở lên đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Về nhiệm vụ và giải pháp từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ chủ động, tích cực, linh hoạt trong việc tìm ra các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra...
Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả bước đầu của Đảng bộ Khối trong triển khai thực hiện Đề án 09-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương khóa XII; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, Hội nghị lần 6, BCH Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; phổ biến nội dung Kế hoạch 79-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả Đề án và Kế hoạch này.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tích cực đổi mới, làm tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, đạo đức; chăm lo công tác phát triển đảng viên…
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Việt Hoa

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.