Thứ Tư, 8/7/2020
Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII
11/7/2018 20:35' Gửi bài này In bài này

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: Hoàng Thi


Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu tập trung nghe các báo cáo, tờ trình: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND tỉnh; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018; Tờ trình đề nghị thông qua chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII; Tờ trình đề nghị thông qua Đề án công nhận thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại IV; Tờ trình đề nghị quy định hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh và thời hạn UBND các cấp gửi các báo cáo thuộc thẩm quyền phê chuẩn của HĐND đến các ban của HĐND và Thường trực HĐND cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên; Tờ trình đề nghị quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Tờ trình quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; tờ trình quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình đề nghị quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình đề nghị quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức hộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình đề nghị hỗ trợ tiền ăn cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị điều chỉnh mức thu học phí năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị điều chỉnh và bổ sung một số nội dung mức chi phục vụ các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, tuyển sinh, thi THPT Quốc gia và các cuộc thi thuộc ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 6 và kiến nghị của cử tri theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 8-12-2017 của HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác kiểm sát 6 tháng cuối năm 2018 của ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra và kết quả hoạt động của 4 ban HĐND tỉnh, gồm: Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Dân tộc, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội; …
Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tỉnh ta đã đạt kết quả: Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức cao (9,85%); cơ cấu tổng sản phẩm chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 290 nghìn tỷ đồng (tăng 12,7% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 6.400 tỷ đồng (tăng 3,5%). Thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt trên 7.000 tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm (tăng 5,5%). Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt trên 13 tỷ USD, bằng 52,2% kế hoạch năm (tăng 11,7% ). 
Tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Trong 6 tháng, có 17 dự án với tổng số vốn trên 2.000 tỷ đồng được quyết định chủ trương đầu tư và cấp chứng nhận đầu tư mới. Hiện nay, toàn tỉnh có 6.318 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 79.500 tỷ đồng. 
Đặc biệt, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 đã được tổ chức thành công với 50 dự án của 38 nhà đầu tư đã được trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư và Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 46.000 tỷ đồng…
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, sẽ tập trung thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm nay; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án, công trình đầu tư ngoài ngân sách; Tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; Chú trọng công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm; Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính, tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ cận nghèo, chính sách người có công…


Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại kỳ họp  - Ảnh: Hoàng Thi


Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến các đại biểu và cử tri nội dung Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng. 
Đồng chí  đề nghị các đại biểu chú trọng nghiên cứu, bàn thảo kỹ và quyết nghị những nội dung quan trọng, như:  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; cơ chế chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; chính sách hỗ trợ hoạt động của Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo; hỗ trợ tiền ăn cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú; phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; xây dựng các giải pháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018...


Toàn cảnh kỳ họp - Ảnh: Hoàng Thi
Theo chương trình làm việc, Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận 25 báo cáo, tờ trình và thông qua 13 Dự thảo Nghị quyết. Ngày 12-7, các đại biểu sẽ chia tổ thảo luận.


Ngọc KhuêVideo

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.