Thứ Sáu, 7/8/2020
Phiên họp thứ 22, UBND tỉnh: Nghiêm túc đánh giá kết quả triển khai các dự án đã trao tại Hội nghị xúc tiến đầu tư
9/8/2018 15:42' Gửi bài này In bài này

Đ/c Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp

Các đồng chí thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự phiên họp đã đóng góp ý kiến vào: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018; Báo cáo kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên theo Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 24/7/2018; Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo kế hoạch, tiến độ để tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 -2021; Trong đó đặc biệt tập trung đánh giá công tác triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, trong tháng 7/2018, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 70 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 543,61 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi 93 doanh nghiệp, cấp thành lập đơn vị trực thuộc 28 đơn vị, tạm ngừng hoạt động 14 doanh nghiệp, giải thể 02 doanh nghiệp. 
Lũy kế 7 tháng đầu năm, cấp mới đăng ký kinh doanh cho 452 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 2.804,96 tỷ đồng; điều chỉnh, thay đổi đăng ký kinh doanh cho 555 doanh nghiệp; thành lập 212 chi nhánh đơn vị trực thuộc, tạm ngừng kinh doanh 136 doanh nghiệp, giải thể 53 doanh nghiệp. Quyết định chủ trương đầu tư cho 07 dự án mới với số vốn đăng ký 1.269,77 tỷ đồng, điều chỉnh thay đổi 05 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  
Về thu hút đầu tư FDI, có 01 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với vốn đăng ký là 1.330.000 USD; không có dự án nào đăng ký điều chỉnh. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới 08 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 32.318.987 USD; điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án, tổng vốn đăng ký tăng thêm là 22.661.873 USD.
Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 với chủ đề “Thái Nguyên - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”. Tại Hội nghị, tỉnh đã trao Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Biên bản ghi nhớ đầu tư cho 38 Nhà đầu tư với 50 dự án, tổng vốn đầu tư 46.785 tỷ đồng; 04 ngân hàng thương mại hỗ trợ kinh phí cho công tác an sinh xã hội của tỉnh với tổng số tiền là 12 tỷ đồng. 

Đ/c Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá công tác triển khai các nhiệm vụ
sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018

Sau Hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và có những chỉ đạo, định hướng trong việc triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, định kỳ báo cáo hàng tháng. UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 18/7/2018; xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ trực tiếp với các Nhà đầu tư để phối hợp triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan và đề nghị nhà đầu tư phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai đối với từng dự án, nguồn vốn và tiến độ giải ngân vốn dự kiến báo cáo UBND tỉnh để có kế hoạch hỗ trợ, phối hợp với Nhà đầu tư triển khai thực hiện. 
Kết luận Phiên họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2018: 
Rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6609/VPCP-KTTH ngày 13/7/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;
Nghiêm túc, tích cực thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 23/4/2017 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Đối với các Dự án chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến hết ngày 30/6/2018, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án này sang các dự án, công trình khác đã có khối lượng, có nhu cầu đầu tư và đủ điều kiện để giải ngân hết kế hoạch vốn được bổ sung; Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các cam kết trong Biên bản ghi nhớ đầu tư giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018; 
Hướng dẫn, đôn đốc các dự án đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm đã có kết luận; đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án, công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách đợt 2 theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ; có giải pháp tăng thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách, đảm bảo đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời đảm bảo tiết kiệm, giảm tối đa kinh phí không cần thiết. Làm tốt công tác bình ổn giá, tăng cường đấu tranh và xử lý đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; 
Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09/3/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Khẩn trương đề xuất thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 
Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế đồi rừng, trang trại. Chú trọng thực hiện tốt phương án sản xuất nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm việc dồn điền đổi thửa tại huyện Phú Bình. Tăng cường xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông, lâm sản. Làm tốt công tác dự tính, dự báo, chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án sản xuất nông nghiệp, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Quan tâm, ưu tiên nguồn lực kết hợp lồng ghép có hiệu quả với các nguồn vốn hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đền ơn, đáp nghĩa; chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động xây dựng và thực hiện công tác phòng, chống các dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhân ngày kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Ngày Quốc khánh (02/9); tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thu và quản lý, sử dụng các khoản thu trong trường học; thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở, tài sản trong mùa mưa bão năm 2018...  

Ngọc Khuê


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.