Thứ Hai, 6/7/2020
Học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng
22/3/2019 14:33' Gửi bài này In bài này

Các đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết.

Các đại biểu dự Hội nghị đã lãnh đạo Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quán triệt, học tập 3 nghị quyết (Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/10/2018 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế); 3 chỉ thị (Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng); 01 kết luận (Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới);
01 quy định (Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân) và Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025.
Thông qua việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, đề án của Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII sẽ giúp các đại biểu nắm vững mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, đề án tại cơ quan, đơn vị.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Hựu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt nghiêm túc nghiên cứu, nhận thức đầy đủ về nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, từ đó vận dụng, triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị. Sau Hội nghị này, các Chi bộ triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Đồng chí Bí thư Đảng bộ cũng yêu cầu các Chi, đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ như: Đôn đốc, rà soát việc đăng ký nội dung sinh hoạt chi bộ trên hệ thống mạng; việc triển khai thực hiện phần mềm công tác quản lý đảng viên; triển khai nghị quyết chuyên đề năm 2019; thực hiện nghiêm túc và tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì…
Việt Hoa

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.