Thứ Hai, 6/7/2020
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt sơ kết công tác quý I năm 2019
11/4/2019 9:28' Gửi bài này In bài này


Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác quý I năm 2019; triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ khối; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá quý I năm 2019; theo đó, Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc toàn diện trên các mặt công tác. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng được từng bước nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Đề án số 07-ĐA/ĐUK, ngày 25/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ với trọng tâm là việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trong quý I, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối đã xét kết nạp cho 47 quần chúng ưu tú và chuyển đảng chính thức cho 69 đảng viên dự bị; kiện toàn cấp ủy một số cấp ủy cơ sở.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối đã triển khai kế hoạch tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ Khối năm 2019; triển khai công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát năm 2019 trong toàn Đảng bộ.

Kết luận hội nghị, về các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và năm 2019, Đồng chí Trần Xuân Hựu, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc các chủ trương do cấp trên chỉ đạo, các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK, ngày 08/01/2019 và chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; làm tốt công tác quản lý đảng viên; chú trọng xây dựng, nhân rộng nhân tố mới, điển hình trong phong trào thi đua của các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhất là các cuộc thi trong thời gian tới…từ đó tạo cơ sở cho toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019 - Năm có ý nghĩa quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp sẽ diễn ra trong năm 2020.

BV
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.