Thứ Sáu, 14/8/2020
Hội nghị triển khai một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII
19/5/2019 18:32' Gửi bài này In bài này


Đ/C Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu kết luận Hội nghị 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW và triển khai Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Theo đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí của tỉnh trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị; Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm mình những trường hợp vi phạm;
 
Các cấp ủy trong tỉnh cần triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW nghiêm túc và làm rõ tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích Quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 
Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh năm 2019; triển khai một số nội dung công tác tuyên giáo trong thời gian tới.


Ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh năm 2019.

Ngọc Khuê


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.