Thứ Tư, 8/7/2020
Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII.
28/6/2019 16:42' Gửi bài này In bài này

Các đồng chí: Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị của tỉnh; lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được học tập, quán triệt nội dung: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU, ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 9/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Xuân Hòa phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh chỉ đạo: Các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh; bám sát tình hình của tỉnh và địa phương đơn vị để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại đảng bộ, địa phương, đơn vị mình đạt kết quả cao nhất. Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII cho cán bộ đảng viên bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy đảng chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra. Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đạt hiệu quả cao nhất.  Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền, phản ánh việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

PV
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.