Chủ Nhật, 7/6/2020
Góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống
2/7/2019 16:8' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động, tích cực, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ và định hướng, chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng. Các nội dung thông tin tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời, góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Công tác nắm bắt dư luận xã hội ngày càng cao về chất lượng, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nhạy cảm mới phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đã triển khai 03 cuộc điều tra xã hội học tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền dự báo, định hướng công tác tư tưởng kịp thời, hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, công tác tuyên giáo cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng ở một số ít địa phương, đơn vị chưa được duy trì thường xuyên, chưa kịp thời thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước choc án bộ, đảng viên và nhân dân; công tác dự báo và tham mưu định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi còn chưa kịp thời; một số vấn đề nhạy cảm liên quan đến linhxh vực khoa giáo, văn hóa văn nghệ ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để xử lý kiên quyết…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận đóng góp vào kết quả công tác của ngành tuyên giáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã yêu cầu các ban chuyên môn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo. Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Lê Văn Tuấn đề nghị ban tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; Tiếp tục tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị  quyết như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…
Việt Hoa

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.