Thứ Sáu, 7/8/2020
UBND tỉnh họp phiên 31: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019
15/8/2019 8:4' Gửi bài này In bài này

Đ/c Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ thứ 31

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực. Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,8% so với cùng kỳ. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 7 tháng đầu năm 2019 tăng từ 10% trở lên so với cùng kỳ là: Điện thoại thông minh đạt 61,6 triệu sản phẩm, tăng 10% (bao gồm, nhóm điện thoại có giá dưới 3 triệu tăng 8,9%; nhóm điện thoại có giá từ 3 đến 6 triệu tăng 11% và nhóm điện thoại có giá trên 6 triệu tăng 10,5%); camera truyền hình đạt 41,5 triệu sản phẩm, tăng 56,7%; đá khai thác đạt 2,7 triệu m3, tăng 28,9%; mạch điện tử tích hợp đạt 55,7 triệu sản phẩm, tăng 28%; sản phẩm may đạt 47 triệu sản phẩm, tăng 21,8%; điện sản xuất đạt 1.016 triệu kwh, tăng 13%; xi măng đạt 1,3 triệu tấn, tăng 11,1%... 
Sản xuất nông nghiệp tính đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh gieo cấy được 39,8 nghìn ha lúa, bằng 100,7% kế hoạch trong vụ. 
Tổng diện tích trồng rừng tập trung đạt 5.860,5 nghìn ha. Tính chung 7 tháng đầu năm 2019 khai thác được 98,3 nghìn m3 gỗ tròn, tăng 15,6% so với cùng kỳ; 98,9 nghìn ste củi, tăng 2,8% so với cùng kỳ.
Hoạt động nuôi trồng thủy sản đã có chuyển biến tích cực, nhiều diện tích đã được chuyển sang nuôi thâm canh và bán thâm canh với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao. Tính đến hết tháng 7/2019, sản xuất giống thủy sản trên địa bàn đạt 400 triệu con cá bột, đáp ứng nhu cầu nuôi thả cá trên địa bàn.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 7/2019 đạt 2,32 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ; trong đó, giá trị xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước đạt 54,9 triệu USD, tăng 42,8% so với cùng kỳ (do xuất khẩu sản phẩm may, giấy và kim loại mầu tăng); khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,27 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ (chiếm tỷ trọng 97,6% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn). Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, giá trị xuất khẩu đạt 16 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ, bằng 58,3% kế hoạch cả năm. 

Đ/c Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giá tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

Về Đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trong tháng 7/2019, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 75 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 1.199 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi cho 194 doanh nghiệp, cấp thành lập đơn vị trực thuộc cho 34 đơn vị, tạm ngừng hoạt động 25 doanh nghiệp, giải thể 10 doanh nghiệp. Tính từ đầu năm 2019 đến hết ngày 25/7/2019, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 470 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 4.690 tỷ đồng; số doanh nghiệp giải thể 49 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay là 6.976 doanh nghiệp.
Về thu hút đầu tư FDI, có 01 dự án nằm trong Khu công nghiệp Sông Công II được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 163,21 triệu USD; có 03 dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 9,088 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới 08 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 188,718 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 96,718 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 136 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 7.861,2 triệu USD.
Tại phiên họp, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã, chủ đầu tư các dự án được giao vốn ngân sách nhà nước trong năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Lãnh đạo các sở, ngành đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020; Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Nguyên và vai trò của Samsung. Đại diện các ngành cam kết sẽ hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2019.

Đ/c Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đóng góp ý kiến vào các báo cáo

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh: Các Sở, Ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy những mặt tích cực trong thời gian qua, bám sát tình hình thực tế để tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, các nhóm giải pháp của Chính phủ; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; Chủ động phối hợp với Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, cơ sở pháp lý làm căn cứ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã ký kết; tạo điều kiện tích cực hơn nữa đối với các dự án được đánh giá là đang được triển khai tốt, đảm bảo theo kế hoạch; tổ chức đánh giá lại những dự án chậm triển khai để có giải pháp phù hợp. Khẩn trương rà soát, hoàn thành kế hoạch đầu tư công của tỉnh, địa phương; thống nhất lựa chọn, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Khẩn trương rà soát lại công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử, nêu cao đạo đức công vụ, tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh các hoạt động theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công...

Ngọc Khuê


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.