Thứ Sáu, 7/8/2020
Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV
9/9/2019 8:21' Gửi bài này In bài này
Các đại biểu dự Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ III, Hội Luật gia tỉnh đã bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để thực hiện tốt công tác Hội, Điều lệ Hội, các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Với vai trò của mình, Hội Luật gia tỉnh đã góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật theo sự chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương, của tỉnh. Hội đã thực hiện có hiệu quả việc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo; hòa giải cơ sở cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cấp, ngành trong công tác tham mưu, xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách; phát triển tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên… góp phần tích cực vào bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.
Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ IV, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục triển khai tốt các hoạt động về xây dựng chính sách pháp luật, phổ bienr, giáo dục, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý và các nhiệm vụ khác của Hội. Triển khai có hiệu quả các Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 90/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” tại địa phương…
Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đều đánh giá cao những kết quả Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Tuy nhiên, trên cơ sở những mặt mạnh, hạn chế đã được chỉ rõ trong báo cáo và các tham luận tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Luật gia nhiệm kỳ 2019-2024 cần phát huy mặt mạnh và nghiêm túc tiếp thu những mặt còn hạn chế để có các giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ pháp luật, cải cách tư pháp, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
Đại hội cũng đã bầu 18 luật gia vào Ban Chấp hành Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Vũ Duy Hiển, Giám đốc Sở Tư pháp được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.
Việt Hoa

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.