Thứ Tư, 3/6/2020
Thông tin kết quả kinh tế - xã hội năm 2019
31/12/2019 9:42' Gửi bài này In bài này
Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe bài phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ năm 2020 cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí của đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác báo chí toàn quốc vừa được tổ chức tại Thành phố Hải Phòng. 

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2019.

Thay mặt các cơ quan chủ trì, Ban Tuyên giáo tổng hợp kết quả công tác báo chí tháng 12 và năm 2019 với những kết quả đạt được: Các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm thông tin tỉnh, trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị cua tỉnh, địa phương, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, duy trì thời lượng phát sóng, tiếp sóng, xuất bản ấn phẩm định kỳ theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh… Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 cơ quan báo chí của tỉnh và Báo Quân khu Một; 04 cơ quan báo chí trung ương được cấp phép mở văn phòng đại diện, thường trú; 09 trung tâm văn hóa thông tin và truyền thông cấp huyện và một số cơ quan báo chí có phóng viên, cộng tác viên đăng ký thường trú hoặc hoạt động thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2009, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí tuyên truyền của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; chủ động tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh… đáp ứng nhu cầu thông tin của án bộ, nhân dân trong tỉnh. Chất lượng các chương trình, chuyên mục có sự cải tiến, thu hút được đông đảo bạn đọc báo, nghe đài và xem truyền hình. Các văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú các báo trung ương và báo ngành trên địa bàn tỉnh đã bám sát tình hình của tỉnh, đưa nhiều tin, bài phản ánh về kinh tế - xã hội, các hoạt động lớn của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên đến với đông đảo độc giả…
Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã cung cấp thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh Thái Nguyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
cung cấp thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cho báo chí.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn yêu cầu các cơ quan báo chí, quản lý báo chí cần thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, bám sát các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn, tạo ý chí thống nhất, đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tăng cường quản lý các văn phòng đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên cộng tác viên hoạt động trên địa bàn; quan tâm bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp cho người làm báo. Các cơ quan báo chí tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về báo chí; sắp xếp theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Đề xuất, kiến nghị kịp thời các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bám sát tôn chỉ, mục đích, các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền…
Việt Hoa
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.