Thứ Hai, 17/12/2018
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2017-2020.
23/10/2017 15:57' Gửi bài này In bài này
Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên”, quyết tâm phấn đấu đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh có thứ hạng cao trong cả nước về kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh(PAPI).
2. Quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào thi đua; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề xuất các đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác để tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.
3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” trong các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Kết quả thực hiện cải cách hành chính là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và là tiêu chí để xét tặng danh hiệu thi đua của người đứng đầu, người phụ trách cải cách.
4. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 quy định Thi đua, khen thưởng trong phong trào “Thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” nhằm đẩy mạnh hơn nữa trong giai đoạn 2017-2020.
Hồng Hải

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.