Thứ Bảy, 23/2/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Không xây dựng chính phủ điện tử sẽ chậm phát triển
15/5/2018 8:33' Gửi bài này In bài này


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp về xây dựng chính phủ điện tử. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nếu chúng ta không hội nhập, không cải cách đổi mới, đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) mà trước hết là xây dựng CPĐT, chúng ta sẽ chậm phát triển vì năng suất thấp. Thông qua xây dựng CPĐT góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu đối với nhân dân. Nhận định một số bộ, ngành coi nhẹ, né tránh việc này, còn mang nặng tính hình thức, chưa quan tâm hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, từng thành viên Chính phủ, các tỉnh, thành phải vào cuộc triển khai mạnh mẽ, đồng bộ hơn; đổi mới cách làm với những giải pháp cốt lõi để nâng cao hiệu quả xây dựng CPĐT, đặc biệt là hiệu quả quản trị công. Các thành viên Chính phủ, bộ, ngành, địa phương cần thay đổi nhận thức, hành động và thống nhất quan điểm mà Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa báo cáo: Hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy; phải nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Xây dựng CPĐT gắn chặt với cải cách hành chính và ứng dụng CNTT ở mọi cấp, mọi ngành; trong đó, CNTT là công cụ thực hiện mục tiêu cải cách.

Thủ tướng nhất trí cần thành lập Ủy ban quốc gia về CPĐT trên cơ sở kiện toàn Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT. Ủy ban này sẽ do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch, trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng CPĐT. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch. Thủ tướng cho rằng, cần hoàn thiện thể chế, cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng CPĐT, nhất là việc kết nối phi tập trung về chia sẻ dữ liệu, cởi mở thông tin hiện chưa có thể chế thực hiện. Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) nghiên cứu xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu riêng tư, Nghị định về định danh điện tử của cá nhân, tổ chức; Nghị định về chia sẻ dữ liệu.

VPCP phối hợp Bộ TT và TT, các bộ, ngành địa phương khẩn trương trình Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó chú trọng giải pháp cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành địa phương nhằm tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng cung cấp và giám sát thực hiện dịch vụ hành chính công cho công dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, khẩn trương thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN) theo hướng phi tập trung. Thủ tướng giao VPCP trong tháng 11-2018 trình Thủ tướng xem xét phê duyệt đề án về giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các CQHCNN.

Khẩn trương thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. VPCP và các bộ, ngành phải là cơ quan đi đầu trong việc thực hiện “phi giấy tờ”, giảm giấy tờ nhiều hơn nữa. Thủ tướng giao VPCP nghiên cứu đề án thiết lập hệ thống thông tin Chính phủ phi giấy tờ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để rút ngắn thời gian họp, giảm giấy tờ hành chính và hệ thống điện tử về tham vấn chính sách để cung cấp đầy đủ thông tin, giúp người đứng đầu CQHCNN ra quyết định kịp thời hơn. VPCP cần nghiên cứu và sớm trình Chính phủ Nghị định về chế độ báo cáo giữa các CQHCNN và thiết lập hệ thống thông tin báo cáo quốc gia để cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và hoạch định chính sách, bảo đảm tiết kiệm nguồn lực.

Về nguồn lực, Thủ tướng giao VPCP chủ trì, phối hợp Ngân hàng Thế giới, các cơ quan liên quan Việt Nam tìm kiếm nguồn lực phù hợp, đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật trong xây dựng lộ trình CPĐT, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét sớm.

nhandan.com.vn
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.