Thứ Ba, 23/10/2018
Triển khai tháng hành động vì trẻ em 2018
7/6/2018 11:11' Gửi bài này In bài này
1. Cấp ủy cơ sở tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, các nội dung của Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp liên quan đến trẻ em. 
2. Ban Thường vụ, các đoàn thể tăng cường công tác phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong tình hình mới...
Việt Hoa
Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.