Thứ Ba, 4/8/2020
Thái Nguyên thực hiện giải thể, sáp nhập 3 đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
5/9/2018 15:7' Gửi bài này In bài này
Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 9/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 320-NQ/BCSĐ ngày 27/7/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy. 
Ngày 30/8/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có các quyết định: Giải thể Trung tâm phát triển quỹ Nhà – Đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 30/9/2018; Giải thể Ban quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 15/9/2018; Chuyển Ban quản lý Khu di tích lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch kể từ ngày 1-9-2018.
UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị giải thể, xác nhập thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời có phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề có liên quan khác theo đúng quy định hiện hành. 

Thu Quỳnh

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.