Thứ Ba, 4/8/2020
Giảm nghèo nhanh nhờ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội
18/9/2018 14:28' Gửi bài này In bài này

Triển lãm, giới thiệu nông sản địa phương tại các Lễ hội

Đánh giá kết quả sau 2 năm thực hiện Chương trình, đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Việc thực hiện các Chương trình đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cho vùng ATK, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho đồng bào sinh sống tại các khu vực này cải thiện cuộc sống, ổn định sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo.
Đồng thời với những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh - trật tự xã hội vùng dân tộc miền núi, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố. Vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, chú trọng và phát huy, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Kết quả cụ thể năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm nhanh hơn 2 lần so với mức bình quân chung của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo các xã ATK, xã đặc biệt khó khăn giảm 4,3% (toàn tỉnh giảm bình quân 2%; vượt 0,8% so mục tiêu chương trình đã đề ra); tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm 5,53% (Đề án 01 của Tỉnh ủy phấn đấu giảm bình quân 3,5% trở lên); các xã ATK giảm 3,93% so với năm 2016 (giảm gấp đôi so với bình quân chung của tỉnh); Số xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giảm từ 48 xã xuống còn 36 xã, là một trong những tỉnh giảm nhanh trong toàn quốc.
Tổng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất từ đầu năm 2017 đến giữa năm 2018 là trên 45,1 tỷ  đồng, đồng bào đã được hỗ trợ phát triển diện tích trồng cây ăn quả, hỗ trợ phát triển trang trại, chăn nuôi, hỗ trợ mô hình nuôi cá lồng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.
Ngoài nguồn vốn ngân sách địa phương dành khoảng 9 tỷ đồng hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tỉnh cũng tích cực triển khai các giải pháp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các xã ATK, xã đặc biệt khó khăn. Nông sản của huyện Võ Nhai (các xã: Cúc Đường, Thượng Nung, Phú Thượng, Thị Trấn Đình Cả);  huyện Định Hóa (Trung Hội, Phúc Chu, Sơn Phú, Trung Lương, Bình Yên, Điềm Mặc); huyện Đại Từ (Phú Cường, Khôi Kỳ, Phú Lạc, Phú Xuyên, La Bằng) đã có mặt tại các hội chợ, triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tại nhiều tỉnh và Trung Quốc. 
Đã có nhiều mô hình sản xuất mới, sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ được ngành Nông nghiệp tổ chức triển khai trên địa bàn, chuyển giao đến các hộ dân và bắt đầu phát huy hiệu quả, như: mô hình trồng nấm hương trên thân gỗ, mô hình nuôi gà ác; mô hình cây lâm nghiệp;  trồng cây ăn quả, rau an toàn, chè an toàn...  

Người dân xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa thu hoạch lúa vụ mùa

Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đã góp phần tích cực, hiệu quả vào Chương trình  Xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trong 75 xã thuộc khu vực này, đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 04 xã đạt 15-18 tiêu chí; 52 xã đạt 10-14 tiêu chí, còn 03 xã đạt 8-9 tiêu chí.
Giai đoạn tiếp theo, Chương trình tiếp tục mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về lao động, đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, cảnh quan du lịch, di tích lịch sử cách mạng để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phục hồi tôn tạo di tích lịch sử cách mạng, văn hóa; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh; giải quyết việc làm, thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong các xóm, xã đặc biệt khó khăn, các xã ATK.

Ngọc Khuê


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.