Thứ Tư, 19/6/2019
Gặp mặt những trí thức tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên.
26/12/2018 12:22' Gửi bài này In bài này

Năm 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh đã kết nạp thêm 2 Hội thành viên mới, nâng tổng số hội thành viên lên 26 với tổng số gần 53.000 hội viên. Trong năm, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật luôn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức khoa học công nghệ, đặc biệt chú trọng đến việc xuất bản, phát hành rộng rãi 4 số ấn phẩm “Thông tin Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên” với tổng số 2.000 cuốn và 12 số “Bản tin Phổ biến kiến thức” với tổng số 7.200 cuốn đến các hội thành viên nhằm tuyên truyền rộng rãi về những kiến thức Khoa học kỹ thuật áp dụng vào đời sống thực tế...; hoàn thành nhiệm vụ “Đánh giá các cơ chế chính sách đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; đánh giá việc triển khai "Quy hoạch tổng thể phát triển khi du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" sau 2 năm thực hiện”. Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội cũng đã bảo vệ thành công Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về: “Nâng cao năng lực tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên và các Hội thành viên”…

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, Liên hiệp hội đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới về xây dựng và phát triển tổ chức, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thông tin, đào tạo và phổ biến kiến thức; xác định các hoạt động của tổ chức phải lồng ghép với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục triển khai Đề án “Nhận diện và xác định các giải pháp cụ thể nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh Thái Nguyên phát triển bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tôn vinh trí thức; tổ chức giải thưởng hội thi sáng tạo kỹ thuật.


Liên hiệp Hội khen thưởng cho những trí thức tiêu biểu

Nhân dịp này, Liên hiệp hội đã tặng Giấy khen để tôn vinh những cá nhân trí thức tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu Khoa học, Kỹ thuật của tỉnh.

Bảo Nam

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.