Thứ Tư, 8/7/2020
UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên hợp tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong 7 lĩnh vực
24/7/2019 17:34' Gửi bài này In bài này

Trong 3 năm qua, Đại học Thái Nguyên đã đề xuất 36 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác đã chỉ đạo tổ chức rà soát, thẩm định hồ sơ, lựa chọn, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 
06 nhiệm vụ khoa học - công nghệ đã được UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên (Thời gian thực hiện 30 tháng, từ 10/2017 - 4/2020); Khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên (Thời gian thực hiện 30 tháng, từ 10/2017 - 4/2020); Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển thông minh tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng đô thị thành phố Thái Nguyên (Thời gian thực hiện 36 tháng, từ 5/2018 - 5/2021); Xây dựng hệ thống du lịch thông minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên  (Thời gian thực hiện 30 tháng, từ 12/2018 - 6/2021); Ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm trà hữu cơ nhằm nâng cao giá trị cho ngành chè tỉnh Thái Nguyên (Thời gian thực hiện 48 tháng, từ 12/2018 - 12/2022); Xây dựng các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai từ sạt lở, lũ quét trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Thời gian thực hiện 24 tháng, từ 12/2018 - 12/2020);
Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, giữa tỉnh và Đại học Thái Nguyên thường xuyên có sự trao đổi về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các nội dung liên quan và phương thức triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo sự thống nhất, đồng thuận.
Tuy nhiên, các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác đều có nội dung, quy mô lớn, phức tạp, tính khoa học, tính ứng dụng và sản phẩm của nhiệm vụ đa dạng, kinh phí đầu tư lớn (nhất là kinh phí từ ngân sách nhà nước); do vậy, việc xem xét, đánh giá cụ thể, toàn diện nội dung mỗi nhiệm vụ đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, công tác thẩm định dự toán cần phải được thực hiện chính xác, cụ thể và chặt chẽ theo đúng quy định về quản lý ngân sách Nhà nước. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm của nhiệm vụ, cơ quan Thường trực cần lấy ý kiến chuyên môn của các sở, ngành có liên quan về dự toán nhiệm vụ. Do vậy, tiến độ triển khai của một số nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình còn chậm.
Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ KH&CN chưa được lựa chọn, phê duyệt do: Nội dung thuyết minh còn chung chung, chưa cụ thể; tính ứng dụng và thực tiễn chưa cao, chưa thực sự cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện tại; kinh phí đề xuất lớn. 
Mặt khác, về kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hiện ngân sách tỉnh đã cấp một phần kinh phí để thực hiện, tuy nhiên còn hạn chế so với tiến độ triển khai theo kế hoạch. Nguồn kinh phí đối ứng khác được huy động còn ở mức thấp, đặc biệt là nguồn kinh phí đối ứng của Đại học Thái Nguyên, đây cũng là khó khăn lớn cho đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Đại học Thái Nguyên thực hiện Dự án thu thập lưu giữ, định danh một số loại lan rừng phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen; xây dựng bảo tàng về các loại lan rừng trên địa bàn tỉnh tại hồ Núi Cốc (thuộc nhiệm vụ “Khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên” đã được phê duyệt). 

Để khắc phục những hạn chế, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đã được phê duyệt theo quy định; tiếp tục rà soát, đề xuất xem xét lựa chọn danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp, khả thi, có tính ứng dụng cao, thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tập trung xem xét, tham mưu, giải quyết và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đã được phê duyệt;  Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, xem xét, tham mưu, bố trí kịp thời nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đảm bảo Chương trình hợp tác được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đề nghị Đại học Thái Nguyên tích cực huy động, cân đối kinh phí từ các nguồn đối ứng khác đảm bảo đủ cân đối kinh phí để đối ứng thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đẩy nhanh tiến độ đảm bảo theo thuyết minh được phê duyệt.
Hiện nay, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Khoa học và Công nghệ) đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Đại học Thái Nguyên và các sở, ngành của tỉnh đề xuất để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn triển khai trong thời gian tới. 

Ngọc Khuê

Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.