Thứ Ba, 4/8/2020
Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi.
9/9/2019 9:26' Gửi bài này In bài này


Đồng bào huyện Định Hóa dự Lễ hội Lồng tồng
Trong 5 năm qua, tổng nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn vùng DTTS và miền núi tỉnh Thái Nguyên hơn 6.000 tỷ đồng, nổi bật là nhóm các chính sách do Trung ương ban hành.
Chương trình 135 (thuộc Dự án 2, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) với nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2014-2019 trên 676 tỷ đồng, đã xây dựng 268 dự án hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật... cho 30.481 lượt hộ, tạo điều kiện tích cực cho đồng bào các dân tộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước thay đổi tập quán sản xuất; hỗ trợ trực tiếp cho 25.000 hộ nghèo mua giống cây trồng, vật nuôi, máy móc phục vụ sản xuất và chế biến; Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: đã hỗ trợ thực hiện 25 mô hình phát triển sản xuất cho 355 hộ được hỗ trợ; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: xây dựng 771 công trình giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá, nước sinh hoạt; Dự án duy tu bảo dưỡng: đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng 224 công trình; Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ và cộng đồng: tổ chức 05 đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 135, các chính sách dân tộc và mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả tại tỉnh bạn; tổ chức 65 lớp tập huấn với 5.226 học viên tham gia tập huấn về công tác dân tộc, tôn giáo, chính sách dân tộc, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, ...

Các hộ dân tộc thiểu số được hỗ trợ mua bò giống

Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn tổng kinh phí thực hiện giai đoạn là 62,29 tỷ đồng. Đã hỗ trợ đất sản xuất cho 272 hộ, kinh phí 4,09 tỷ đồng; hỗ trợ mua sắm máy móc, nông cụ cho 8.046 hộ với kinh phí là 40,23 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 11.091 hộ với kinh phí là 14,42 tỷ đồng; đầu tư xây dựng mới 03 công trình và duy tu sửa chữa 06 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung với kinh phí 3,55 tỷ đồng.
Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015: Thực hiện cho vay 1.593 hộ từ nguồn vốn thu hồi nợ Quyết định 32/2007/QĐ-TTg, kinh phí cho vay là 12,74 tỷ đồng.
Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020: giải ngân vốn vay năm 2018 là 10 tỷ đồng cho 202 hộ được vay vốn; kế hoạch năm 2019 là 9 tỷ đồng, các huyện đang triển khai thực hiện cho vay.
Nhiều gia đình đầu tư máy móc phục vụ sản xuất

Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS: Tổng kinh phí thực hiện từ năm 2014 đến tháng 7 năm 2019 là: 10,72 tỷ đồng. Kết quả: đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, tết các DTTS; thăm hỏi ốm đau, gia đình người có uy tín gặp khó khăn; khen thưởng, cấp Báo Thái Nguyên, Báo Dân tộc và Phát triển, tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và đưa người có uy tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh... Chính sách đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng; Người có uy tín là cầu nối giữa cấp Ủy, chính quyền với nhân dân.
Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn đã hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho gần 500.000 khẩu thuộc hộ nghèo vùng khó khăn với tổng kinh phí là 45,4 tỷ đồng để mua giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y.
Nhiều chính sách khác cũng phát huy hiệu quả như: Chính sách cấp không thu tiền một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2021; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025”; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án  "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020";  Chính sách cấp thẻ bảo hiểm Y tế theo Luật Bảo hiểm y tế;  Chương trình cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng DTTS giai đoạn 2014 - 2020; Chính sách về ưu đãi hưởng thụ văn hóa; Quyết định của Chính phủ phê duyệt Đề án bảo tồn phát triển văn hóa các DTTS Việt Nam đến năm 2020; Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo; Thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy  phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi, vùng DTTS; Thực hiện chính sách cho vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số… thông qua 20 chương trình vay ưu đãi; Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; Chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số; Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết; Chính sách ưu tiên tuyển sinh và học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; Chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông ở xã, thôn đặc ĐBKK; Chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Đề án tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS; Chính sách phát triển cơ sở vật chất trường học đối với vùng DTTS, miền núi; Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản ĐBKK;  Chương trình bố trí dân cư; Chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; Chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào DTTS; Thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK.
Đường vào các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống được tỉnh quan tâm đầu tư 

Song song với thực hiện các chính sách của Trung ương, Thái Nguyên cũng đã ban hành các chính sách đặc thù của tỉnh. Trong đó Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản ĐBKK có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh (Đề án 2037) đã góp phần quyết định thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi của tỉnh.
Với Đề án này, tỉnh đã  hỗ trợ phát triển sản xuất, bao gồm hỗ trợ giống, phân bón trồng ngô lai cho gần 7.000 lượt hộ trên tổng diện tích 3.130,8 ha với kinh phí ngân sách hỗ trợ 14,91 tỷ đồng; giải ngân nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 250 hộ, kinh phí vay vốn trên 7,3 tỷ đồng và hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đồng bào trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò; hỗ trợ 1 tỷ đồng để đồng bào trồng cây ăn quả trên diện tích đất 40 ha. Về xây dựng cơ sở hạ tầng: đầu tư hỗ trợ xây dựng 15 tuyến đường vào các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống với tổng chiều dài 42,7 km, kinh phí 64,5 tỷ đồng; triển khai xây dựng 15 công trình lớp học, 03 công trình nhà văn hóa, 11 công trình điện lưới quốc gia, 02 công trình nước sinh hoạt tập trung bằng nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách, trong đó kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ là 15,62 tỷ đồng.
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK và vùng DTTS đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 2550/QĐ-UBND, ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh: Tổng kinh phí đầu tư hỗ trợ giai đoạn 2017 - 2019 là trên 3.000 tỷ đồng, hiện đang được tích cực tổ chức triển khai thực hiện.
Có thể khẳng định, các chương trình, chính sách đầu tư vùng DTTS và miền núi tỉnh Thái Nguyên đã phát huy được hiệu quả. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, đồng bào các DTTS tỉnh Thái Nguyên phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết ra sức lao động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ngọc Khuê


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.