Thứ Bảy, 4/7/2020
Làm tốt công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma tuý
29/9/2013 20:11' Gửi bài này In bài này

Các đối tượng được cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, các huyện, thành, thị và cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Sau cai nghiện có trên 800 người đưa về quản lý theo quy định của pháp luật; các Trung tâm đã phối hợp với phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố, thị xã thực hiện công tác lập hồ sơ quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và tại Trung tâm sau cai nghiện tỉnh. Cùng với việc quản lý chặt chẽ các đối tượng sau cai, các trung tâm còn tổ chức dạy nghề cho người đã cai nghiện ma túy, như lớp nghề điện tử (93 học viên), lớp nghề hàn điện và mây, tre đan (90 học viên).

Mặc dù chỉ tiêu cai nghiện phục hồi của tỉnh năm qua chưa đạt được 100% kế hoạch giao (do số người nghiện tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện Methadone) nhưng công tác này đã đạt được mục tiêu đề ra là 100% số người nghiện ma túy được cai nghiện, điều trị bằng các hình thức phù hợp. Có được kết quả đó, là do có sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý sau cai được triển khai thuận lợi, 100% số người hết thời gian cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm được quản lý sau cai nghiện theo quy định pháp luật và được theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ, quản lý để phòng, chống tái nghiện cho người nghiện ma tuý.

Tuy nhiên, công tác cai nghiện trên địa bàn vẫn còn những khó khăn, hạn chế, đó là, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Thái Nguyên thực hiện Dự án dùng thuốc thay thế điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, đến nay toàn tỉnh đã có trên 1.706 người nghiện dùng thuốc Methadone, nên ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch cai nghiện do UBND tỉnh giao năm 2012. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng cơ sở, vật chất còn chưa đáp ứng yêu cầu: Tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu sửa các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, Trung tâm quản lý sau cai nghiện còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch; trang thiết bị y tế, trang thiết bị dạy nghề còn  thiếu chưa bảo đảm điều kiện, đáp ứng cho công tác cai nghiện phục hồi và dạy nghề cho người nghiện  ma tuý. Các Trung tâm còn thiếu khu cách ly dành cho những người mắc bệnh truyền nhiễm, người cai nghiện tự nguyện. Nhà thăm gặp lưu trú của thân nhân khi đến thăm học viên đối với người có gia đình ở xa. Hầu hết các Trung tâm còn thiếu hệ thống xử lý chất thải, nước thải; đặc biệt là chất thải y tế theo quy định của Bộ Y tế... Về con người, biên chế cơ quan Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội còn ít, bộ máy làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở cấp huyện, thành phố, thị xã chưa có bộ phận chuyên trách; cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp huyện, cấp xã chủ yếu là kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn chưa đồng đều hoặc không có chuyên môn phù hợp nên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc...

Để từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2013 là: Tổ chức cai nghiện phục hồi cho 1.500 người nghiện ma tuý và quản lý sau cai theo quy định của pháp luật; Triển khai Đề án dùng thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex cho các đối tượng nghiện ma túy giai đoạn 2013 - 2015 tại gia đình, cộng đồng; 100% đối tượng sau cai chấp hành xong quyết định đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được lập hồ sơ quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện; Tổ chức dạy nghề cho 400 người nghiện ma tuý cai nghiện; Tăng cường công tác quản lý sau cai nghiện, dự phòng tái nghiện cho người nghiện ma túy để phấn đấu xây dựng mới 5 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy... Tỉnh ta đã đưa ra các giải pháp chủ yếu đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý, công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma tuý. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và bản thân người nghiện về cai nghiện phục hồi theo hướng đổi mới, phù hợp. Chú trọng thực hiện các biện pháp xã hội hoá công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện dựa vào cộng đồng để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện cho người nghiện ma tuý; Phát động toàn dân phòng ngừa tệ nạn xã hội và vận động người nghiện ma tuý đi cai nghiện theo các hình thức (cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc tại gia đình, cộng đồng và trong các Trung tâm); đẩy mạnh các mô hình cai nghiện có hiệu quả, phù hợp được triển khai ở địa phương; huy động nguồn lực để hỗ trợ người cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện được học nghề, có việc làm ổn định cuộc sống. Lồng ghép công tác cai nghiện phục hồi với việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội khác liên quan như: xoá đói, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm và các nội dung triển khai thực hiện Đề án của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm ma tuý trong tình hình mới...


Video

Bạn đọc quan tâm

Tân Cương vào mùa lễ hội Trà

Từ nay đến Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai năm 2013 không còn bao lâu. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho sự kiện lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt tại các vùng chè trong tỉnh thật khẩn trương, rộn ràng.

Việt Nam và thế giới

Khai mạc Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Các nhà báo khoa học thế giới (WFSJ) khởi động Chương trình Đào tạo Báo chí Khoa học châu Á.