HỘI NHÀ BÁO THÁI NGUYÊN NƠI KẾT NỐI CÁC CẤP HỘI VÀ GIỚI BÁO CHÍ CẢ NƯỚC

Thứ ba - 07/06/2022 11:19   Đã xem: 642   Phản hồi: 0

Là mảnh đất cội nguồn của cách mạng, nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, vào ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Hội Những người viết báo Việt Nam nay là Hội Nhà báo Việt Nam chính thức được thành lập. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên có nhiều đóng góp quan trọng, phát huy vai trò là nơi kết nối, tạo sự gắn kết với các cấp Hội, cơ quan báo chí cả nước trong việc hướng về "ngôi nhà chung" của giới báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhà báo, phóng viên phỏng vấn đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa
Báo chí Thái Nguyên trong chặng đường phát triển
Hiện nay, Báo chí Thái Nguyên có đầy đủ các loại hình báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, tạp chí. Thời gian qua, báo chí Thái Nguyên luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức chuyển tải thông tin đến công chúng báo chí, khẳng định vị thế và làm tốt vai tròđịnh hướng dư luận, thực sự là “cầu nối” hữu hiệu giữa Đảng, chính quyền với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đội ngũ những người làm báo của tỉnh không ngừng rèn luyện về đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn; thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí 2016, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, thực hiện đúng trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo, thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hoá. Từ đó, phát huy được những giá trị cốt lõi của nghề báo nhưng vẫn đáp ứng với xu thế của báo chí hiện đại.
Báo Thái Nguyên luôn có nhiều đổi mới mạnh mẽ trong việc đầu tư nâng cao chất lượng nội dung, một số tác phẩm báo chí có giá trị, có tác động xã hội lớn, đạt hiệu quả về thông tin tuyên truyền, được đông đảo công chúng quan tâm, hoan nghênh. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tờ báo đã trở thành nguồn tài liệu sinh hoạt quan trọng của mỗi chi bộ, đảng bộ ở cơ sở. Báo điện tử Thái Nguyên ngày càng khẳng định rõ vị trí trong hệ thống báo chí của tỉnh và cả nước.Các tác phẩm báo chí tích hợp đa phương tiện với những hình thức thể hiện đa dạng như:
infographic, megastory, longform, e-magazine ... vừa đọc, nghe, xem và tương tác với bạn đọc ngày càng nhiều và trở thành một thế mạnh của báo chí Thái Nguyên. 
Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên cũng có nhiều đổi mới trong sản xuất chương trình; thời lượng phát sóng ngày càng tăng; các chuyên mục được mở rộng, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chương trình thời sự, các bản tin chuyên đề, chuyên mục…luôn đảm bảo tính định hướng, thông tin nhiều chiều, sát với cuộc sống.Một số chương trình tiếng dân tộc có chất lượng, góp phần quan trọng chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều chương trình phát thanh, cầu truyền hình trực tiếp đã được Đài thực hiện thành công, đáp ứng lòng mong mỏi của khán, thính giả.
Có thể thấy, trong xu hướng hiện nay, báo chí Thái Nguyên từng bước có thể tiếp cận công nghệ mới, đưa thông tin kịp thời lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông khác nhau để tăng khả năng tiếp cận thông tin tốt nhất của người dân, nhất là đối tượng công chúng trẻ. Báo Thái Nguyên đã ứng dụng app trên di động, tin tức giờ đây chủ động “gõ cửa” đến từng đối tượng bạn đọc; các chương trình phát thanh được phát trên nền tảng Facebook; chương trình truyền hình được phát rộng rãi trên nền tảng Youtube. Bên cạnh đó, hoạt động liên kết, hợp tác sản xuất, trao đổi chương trình được các cơ quan báo chí Thái Nguyên đẩy mạnh vừa tạo ra những chương trình hay, hấp dẫn khán giả, vừa tạo thêm nguồn thu quảng cáo bù đắp chi phí, duy trì hoạt động đối với báo chí tỉnh Thái Nguyên.
Ban Thư ký Hội Nhà báo Bắc Thái khóa I (nay là Hội Nhà báo Thái Nguyên)
Để "ngôi nhà chung" của người làm báo Thái Nguyên phát triển
Khi mới thành lập, Hội Nhà báo Thái Nguyên chỉ có hơn 40 hội viên công tác tại các cơ quan: Báo, Đài PT-TH tỉnh, Đài Truyền thanh thành phố Thái Nguyên, Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Trải qua 6 kỳ Đại hội, hiện nay có 226 hội viên sinh hoạt tại 5 Liên chi hội, Chi hội. Có thể khẳng định, “ngôi nhà chung”của những người làm báo Thái Nguyên ngày một lớn mạnh, là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao.
Thời gian qua, việc triển khai các hoạt động từ các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã cho thấy sức lan tỏa và hiệu quả khi thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Hội Nhà báo Thái Nguyên đã làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, tạo điều kiện cho hội viên hành nghề và bảo vệ hội viên trong hoạt động nghề nghiệp, không ngừng nâng cao uy tín, phát huy ảnh hưởng của tổ chức Hội. Trong đó, nổi bật là Hội Báo xuân Thái Nguyên; hội thảo báo chí do Hội Nhà báo tỉnh đăng cai, chủ trì luôn được báo giới cả nước đánh giá cao... Với vai trò đầu mối tiếp đón báo chí trong cả nước hành hương về nguồn, Hội Nhà báo Thái Nguyên tích cực phối hợp với Trung ương Hội tổ chức các Lễ kỷ niệm lớn, như lễ kỷ niệm 70 năm Trường dạy viết báo Huỳnh Thúc Kháng ; Kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại Thái Nguyên… xây dựng mối quan hệ gắn bó với các cơ quan báo chí, nâng cao uy tín, vị thế của Hội Nhà báo Thái Nguyên…
Hội Nhà báo Việt Nam luôn đánh giá cao những sáng kiến, đổi mới trong công tác tổ chức Hội, quản lý, giáo dục nâng cao nghiệp vụ cho hội viên Hội Nhà báo Thái Nguyên. Hội Nhà báo tỉnh nhiều năm đều nhận được Cờ Thi đua xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam.Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục bám sát Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, thực hiện bài bản, đồng bộ và hiệu quả, đổi mới hình thức tuyên truyền bằng nhiều cách khác nhau. Từng cơ quan báo chí truyền thông như: Đài PT-TH tỉnh; Báo Văn nghệ; Báo Thái Nguyên; Trung tâm thông tin; Báo quân khu I… cần có thêm nhiều tin, bài, hình ảnh về việc thực hiện Chỉ thị, đặc biệt là nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh. Các nhà báo, hội viên cần thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016; Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025; 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành. 
Hội Nhà báo Thái Nguyên tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam về việc tiếp tục chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên trong điều kiện làm báo hiện nay. Trong đó, Hội Nhà báo tỉnh cần tăng cường phối hợp tốt với Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh về việc tiếp nhận xử lý những thông tin nhạy cảm, bức xúc mà báo chí nêu; phát huy thật tốt vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo, góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo trong tỉnh.
Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho hội viên, trong đó tập trung vào công tác đào tào, đào tạo lại về công nghệ làm báo đối với người làm báo trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang tích cực chuyển đổi số; Tổ chức cho nhà báo - hội viên đi thực tế sáng tạo các tác phẩm báo chí theo các chuyên đề và có sảnphẩm báo chí tham gia Giải báo chí Quốc gia hằng năm; Tăng cường công tác đối ngoại với các cấp Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong nước, tạo cho hội viên có cơ hội giao lưu; Nâng cao chất lượng và duy xuất bản đặc san định kỳ, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo tỉnh để cho các nhà báo, hội viên có diễn đàn nghề nghiệp trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp...
Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khóa VI
Cùng với báo giới cả nước, đội ngũ những người làm báo Thái Nguyên luôn phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất để Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên ngày một lớn mạnh, thực sự là nơi kết nối với các cấp Hội và giới báo chí hướng về "ngôi nhà chung" của hơn 24.000 hội viên cả nước.
Đồng chí Lê Quốc Minh 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:62 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:80 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:167 | lượt tải:44

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:175 | lượt tải:55

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:199 | lượt tải:61

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập108
  • Hôm nay602
  • Tháng hiện tại601,209
  • Tổng lượt truy cập17,531,167

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây