Phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp

Thứ tư - 22/03/2023 14:20   Đã xem: 154   Phản hồi: 0

(CLO) Sáng 22/3, Báo Nhân Dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam… cùng hơn 100 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và Hà Nội, các doanh nhân, doanh nghiệp tham dự.
 
phat huy hon nua vai tro cua bao chi trong cong tac phat trien dang co so dang trong doanh nghiep 11112327

Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong nghiệp Việt Nam”.


Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp

Trong thời gian qua, sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần định hướng tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, xóa bỏ tư tưởng kỳ thị, phân biệt, từ đó quy tụ, khơi dậy khát vọng, giải phóng và huy động những nguồn lực to lớn của các loại hình kinh tế, để phát triển đất nước. Vừa kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những bất cập, hạn chế, tiêu cực, làm lành mạnh hóa kinh tế, tổ chức cộng đồng trong khối doanh nghiệp, trong quỹ đạo chung của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp là vấn đề mới và khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nên còn nhiều hạn chế, bất cập thậm chí tồn tại không ít mâu thuẫn, xung dột, rào cản chưa được giải quyết thấu đáo, với nhiều ý kiến tranh luận khác nhau cả về lý luận và thực tiễn.
 

phat huy hon nua vai tro cua bao chi trong cong tac phat trien dang co so dang trong doanh nghiep 111210788

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Xác định vai trò quan trọng của doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từ năm 1996 đến nay, Đảng ta ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, như Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, “Về đảng viên làm kinh tế tư nhân”; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019, của Ban Bí thư, “Về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”.
Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới tại Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII… Đặc biệt, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân”.

 
phat huy hon nua vai tro cua bao chi trong cong tac phat trien dang co so dang trong doanh nghiep 111558653

Các cơ quan báo chí ở Trung ương và Hà Nội, các doanh nhân, doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” nhằm tuyên truyền làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp, điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, đánh giá thực trạng việc phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ rõ những thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tại Việt Nam.
 
phat huy hon nua vai tro cua bao chi trong cong tac phat trien dang co so dang trong doanh nghiep 111634520

Các đồng chí chủ trì nội dung trao đổi thảo luận tại Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”.


Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi mang tính cởi mở, khách quan của các bộ, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Đưa ra các giải pháp để báo chí tiếp tục đồng hành, lan toả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như các mô hình hay, thiết thực, hiệu quả của công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) cho biết, tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Tập đoàn được xác định là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Tập đoàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của Tập đoàn, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và chăm lo lợi ích hợp pháp cho người lao động.
 

phat huy hon nua vai tro cua bao chi trong cong tac phat trien dang co so dang trong doanh nghiep 111859496

Ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam).
 

Tập đoàn đã chủ động tổ chức và phối hợp với các ban/bộ/ngành Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tổ chức cung cấp thông tin chính thống, giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để dư luận hiểu biết đầy đủ, chính xác về Tập đoàn.

Ông Trần Quang Dũng chia sẻ, trong thời gian qua các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh về quan điểm của các cấp ủy Đảng, chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời phản ánh thực trạng công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp hiện nay còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra...
 

phat huy hon nua vai tro cua bao chi trong cong tac phat trien dang co so dang trong doanh nghiep 111937468

Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới.
 

Tham luận tại hội nghị, nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới cho biết, thông qua các bài viết, các cơ quan báo chí Thủ đô đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp. Qua đó, giúp các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển.

Tuy nhiên để việc tuyên truyền về công tác phát triển Đảng, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp để đạt được hiệu quả hơn nữa cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền (gồm phát thanh, truyền hình, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất các tin, bài, các megastory; tổ chức thực hiện qua nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, đối thoại trực tiếp với các chủ doanh nghiệp, người lãnh đạo doanh nghiệp); thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời kỳ.

Nhà báo Nguyễn Thành Lợi cho biết, công tác tuyên truyền cần bảo đảm tính thường xuyên, liên tục; đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả và tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền những cách làm hay, mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng...

Trao đổi và trả lời các câu hỏi của các nhà báo, các doanh nghiệp tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: Viết vấn đề xây dựng Đảng luôn là nội dung quan trọng, thường trực, thường xuyên của các cơ quan báo chí. Đã có nhiều câu chuyện về phát triển Đảng trong doanh nghiệp mà báo chí khai thác, tuyên truyền. Hàng ngày, hàng giờ báo chí vẫn luôn cố gắng tìm ra những mô hình mới, tìm những nhân vật điển hình về phát triển Đảng, phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp.

"Trong những năm qua, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) đã có sức hút và sức hấp dẫn riêng với các cơ quan báo chí nói chung và các phóng viên nói riêng, các nhà báo phóng viên báo đã tích cực tham gia giải Búa liềm vàng, qua các kỳ tổ chức, nội dung các tác phẩm ngày càng đổi mới, nhiều sự thay đổi tích cực, thu hút công chúng. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo, gợi mở những cách thức tuyên truyền mới, cách viết mới để làm thế nào viết các sản phẩm báo chí về xây dựng Đảng một cách hấp dẫn hơn nữa, hay đơn giản là làm thế nào để dành được giải thưởng các cuộc thi viết về xây dựng Đảng..." đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.
 

phat huy hon nua vai tro cua bao chi trong cong tac phat trien dang co so dang trong doanh nghiep 12143026

Ban tổ chức trao hoa cho các doanh nghiệp, diễn giả, nhà tài trợ tham gia Hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, doanh nghiệp, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định: "Trong thời gian tới đây, báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Báo chí cũng mong muốn các doanh nghiệp cởi mở, chia sẻ thông tin một cách chính xác, kịp thời đến các cơ quan thông tấn, báo chí. Đồng thời, các cơ quan thông tấn, báo chí và người làm báo trong cả nước cần đẩy mạnh thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức người làm báo; hạn chế tối đa những thông tin lệch lạc làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp...".
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:58 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:76 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:163 | lượt tải:43

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:173 | lượt tải:54

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:194 | lượt tải:60

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập154
  • Hôm nay16,871
  • Tháng hiện tại489,543
  • Tổng lượt truy cập17,419,501

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây