Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ sáu - 28/10/2022 10:43   Đã xem: 303   Phản hồi: 0

Sáng 28/10, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định thông qua 08 nghị quyết quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và là căn cứ pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 
Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.
IMG 9951
Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung do UBND tỉnh trình, cụ thể: 
Các quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; quy định một số nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; chuyển mục đích sử dụng rừng đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
 
IMG 9953
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung, như: Cơ sở, căn cứ, cơ chế xây dựng mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; lý do không xác định cụ thể tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù khu vực xã, thôn, bản thuộc khu vực 1,2 theo dự thảo nghị quyết Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025… 
 
IMG 9965
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh  trình bày tờ trình 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị:
Trong những tháng cuối năm, dự báo tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, với khối lượng công việc rất lớn, nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, các ngành là hết sức nặng nề, với mục tiêu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:
Một là, tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh quyết định thông qua; đồng thời rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với ngành, địa phương, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023 bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Hai là, tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách theo quy định, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, tăng cường lồng ghép, huy động các nguồn vốn để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.
Ba là, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt kết quả cao nhất.
Bốn là, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến các bậc cử tri và Nhân dân trong tỉnh để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương có liên quan tập trung chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.
Năm là, ngày 12/9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 594 hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh bám sát những nội dung tại Nghị quyết, tích cực, chủ động triển khai thực hiện chức năng giám sát đảm bảo theo đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Đồng thời tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri gắn với việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
  
IMG 0041
 Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Kỳ họp 
8 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp gồm:
1. Nghị quyết quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.
2. Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
3. Nghị quyết về việc cho ý kiến vào danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
4. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên.
5. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn giai đoạn 2021 - 2025.
6. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở, nơi làm việc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã giai đoạn 2021 - 2025.
7. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây và TBA 110kV Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
8. Nghị quyết điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

Tác giả bài viết: Ngọc Khuê - Lê Hưng

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Phóng sự

Xem thêm

Hình ảnh nổi bật

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:58 | lượt tải:16

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:76 | lượt tải:20

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:163 | lượt tải:43

73/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024

Lượt xem:173 | lượt tải:54

375/QĐ-TTg

Quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:194 | lượt tải:60

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập57
  • Hôm nay18,697
  • Tháng hiện tại491,369
  • Tổng lượt truy cập17,421,327

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây