Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên

Thứ sáu - 31/03/2023 15:15   Đã xem: 348   Phản hồi: 0

Sáng ngày 31/3/2023, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên”.Hội nghị có sự tham dự của đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban chấp hành; lãnh đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc và cán bộ cấp uỷ phụ trách công tác kiểm tra của các tổ chức Đảng cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Báo cáo đề dẫn của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tại Hội nghị đã nêu rõ: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò sống còn của Đảng ta. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là hoạt động của tổ chức đảng có thẩm quyền (chi bộ, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp) đúng nguyên tắc, phương pháp, quy trình, thủ tục theo các quy định của Đảng để xem xét, nhận xét, đánh giá, kết luận và xử lý chính xác đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới hoặc đảng viên được kiểm tra theo mục tiêu, yêu cầu đã đề ra. Trước yêu cầu cấp thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được Đảng ta xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên cần được tăng cường hơn để ngăn ngừa vi phạm và xử lý kịp thời nếu có vi phạm. Qua đó, phát huy tính giáo dục, tính nhân văn, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. 
Song qua thực tế công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên thời gian qua cho thấy, để phát hiện ra dấu hiệu vi phạm là việc không dễ vì rất khó phân định rạch ròi ranh giới các biểu hiện có dấu hiệu vi phạm. Nhất là đối với những tổ chức đảng không chấp hành nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, nể nang, ngại va chạm, che giấu khuyết điểm; hoặc cán bộ, đảng viên có vi phạm nhưng thiếu tự giác, che giấu chứng cứ, không hợp tác với cán bộ kiểm tra, với đoàn kiểm tra và tổ chức đảng trực tiếp quản lý gây khó khăn trong việc phát hiện dấu hiệu vi phạm và thu thập chứng cứ có liên quan. Mặt khác, không ít tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên khi nhận quyết định kiểm tra thường có tâm lý lo lắng, e ngại, né tránh nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác kiểm tra.
Đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh uỷ viên, Bi thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 
Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ rất cần thiết, nhưng rất khó khăn, phức tạp và “nhạy cảm” vì liên quan đến nhiều lĩnh vực, liên quan đến uy tín, danh dự, quyền lợi, của tập thể, sinh mệnh chính trị của cá nhân thuộc đối tượng kiểm tra. Những biểu hiện vi phạm rất đa dạng, thường được che giấu tinh vi bởi nhiều hình thức khác nhau, đối tượng thường thiếu tự giác, thiếu thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của bản thân mình; việc nhận diện, phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm chủ yếu nắm thông tin qua kết quả của các cơ quan điều tra, thanh tra, đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc trên phương tiện truyền thông. 
Trong thực tế, cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và cơ sở tự phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn rất hạn chế và có nơi chưa thực hiện được. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, UBKT các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được 01 tổ chức đảng và 10 đảng viên. Kết quả, đã tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng; 07 đảng viên phải kiểm điểm rút kinh nghiệm, 03 đảng viên có hình thức kỷ luật. Do vậy, chủ thể kiểm tra phải có nhận thức toàn diện và đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp kiểm tra, chú trọng thực hiện tốt các khâu trong quy trình kiểm tra, trước hết là giai đoạn tiền kiểm tra, từ khâu phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm đến việc quyết định, tiến hành kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, kết luận và đề xuất xử lý vi phạm (nếu có) phải bảo đảm đầy đủ căn cứ, cơ sở, đúng nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền, đúng thời điểm. Từ lý luận và thực tế những năm qua đặt ra rất nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ. Vì thế, việc nghiên cứu, thảo luận, làm rõ việc xác định, phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ Khối càng đặt ra tính cấp thiết.
Đại biểu các Đảng bộ trực thuộc tham luận tại Hội nghị.
 
Với gần 5.000 đảng viên đang sinh hoạt tại 66 tổ chức cơ sở đảng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm luôn là vấn đề được các cấp ủy trong Đảng bộ Khối quan tâm bởi tính chất, mức độ và ý nghĩa của nó đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhất là trong điều kiện toàn Đảng đang đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII, gắn với thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy  mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 01/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025, tại hội nghị hôm nay, với mục đích là thông qua các bài tham luận để có thêm tư liệu, cơ sở lý luận, thực tiễn để thực hiện hiệu quả Đề án, đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong thời gian tới. Hội nghị là diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là công tác phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên từ đó vận dụng vào thực tế để hoàn thành tốt các công việc được giao, nhất là đối với các đồng chí cán bộ Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Khối và cấp cơ sở.
Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nhận được trên 60  bài tham luận gửi đến Ban tổ chức Hội nghị. Các tham luận đã tập trung làm rõ một số nội dung sau:
- Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và việc nhận diện, xác định, quyết định kiểm tratổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu dấu hiệu vi phạm.
- Nhận diện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên qua giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân; qua báo chí và dư luận xã hội; công tác thanh tra.
- Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.
- Công tác phối hợp trong việc phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên...
- Kinh nghiệm nắm tình hình, thu thập, kiểm định thông tin, tài liệu, để xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, kỹ năng của các thành viên đoàn kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
Tại Hội nghị cũng đã tiến hành giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I năm 2023./.


 

Tác giả bài viết: Bắc Việt

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập92
  • Hôm nay13,876
  • Tháng hiện tại994,912
  • Tổng lượt truy cập23,388,915

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:123 | lượt tải:47

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:125 | lượt tải:44

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:599 | lượt tải:139

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:602 | lượt tải:191

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:781 | lượt tải:198

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây