Khai mạc Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ tư - 26/06/2024 12:30   Đã xem: 59   Phản hồi: 0

Sáng 26/6, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 19. Tham dự Khai mạc Kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng của Tỉnh ủy; các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và 61 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV.

IMG 2897 topaz

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến về 37 báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ngành, gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024; dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025; điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. 
Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và kịp thời triển khai các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên. Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, lâu đời giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định chế độ hỗ trợ kinh phí cho lưu học sinh Lào, Campuchia học tập tại các cơ sở đào tạo thuộc UBND tỉnh…
Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để Kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với sự thống nhất, đồng thuận cao. HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp, để HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

 
IMG 2924 topaz

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Các đại biểu đã xem trình chiếu Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn không ít khó khăn, thách thức. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2024 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả tích cực. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi tăng trưởng; lĩnh vực xã hội được quan tâm chăm lo; an ninh quốc phòng được bảo đảm.
 
IMG 3046 topaz

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp

Cụ thể: Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực:  Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 6,03%. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 424.430 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ, bằng 40,2% kế hoạch năm. Trong đó, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt 19.622 tỷ đồng, tăng 6,06% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 8.406,2 tỷ đồng, tăng 3,75% so với cùng kỳ, bằng 51,1% kế hoạch năm. Giá trị xuât khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ, bằng 52,5% kế hoạch năm; trong đó giá trị xuất khẩu địa phương ước đạt 348,3 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 9.228 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ, đạt 47,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, thực hiện hiệu quả. Đến nay, đã có 06 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 118/126 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 93,65% tổng số xã. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên.  Kết quả công bố các chỉ số năm 2023, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); đứng thứ 2 về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); đứng thứ 6 về Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và đứng thứ 8 cả nước về chuyển đổi số. 
 
IMG 2971 topaz


Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024.

Tại phiên Khai mạc, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh; Thông báo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị ban hành Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2025; Tờ trình quy định miễn thu một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình quy định chế độ hỗ trợ kinh phí cho lưu học sinh Lào, Campuchia học tập tại các cơ sở đào tạo trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác cho người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý năm học 2024-2025; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XIV; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XIV; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và công tác thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và công tác thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và công tác thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và công tác thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Chiều nay (26/6), các đại biểu thảo luận tại Tổ về các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. 

Tác giả bài viết: Ngọc Khuê -Lê Hưng

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập115
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm114
  • Hôm nay20,873
  • Tháng hiện tại825,930
  • Tổng lượt truy cập23,219,933

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:114 | lượt tải:40

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:116 | lượt tải:38

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:589 | lượt tải:135

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:592 | lượt tải:187

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:763 | lượt tải:192

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây