Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới, là điểm tựa về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan báo chí

Thứ ba - 18/06/2024 14:18   Đã xem: 58   Phản hồi: 0

(CLO) Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng... Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới, là địa chỉ tin cậy, điểm tựa về chuyên môn, nghiệp vụ để các cơ quan báo chí nỗ lực, tìm tòi đổi mới mình.

Ngày 17/6/2024, đồng chí Nguyễn Trọng nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng Đoàn, Hội nhà báo Việt Nam.

Dự buổi là việc có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, Hội nhà báo và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương.

hoi nha bao viet nam tiep tuc doi moi la diem tua ve chuyen mon nghiep vu cho cac co quan bao chi 17282247

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam.
 

Thay mặt Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, báo cáo về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam; kết quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm 2021, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Thường trực Hội đoàn kết, nhất trí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nhà báo Việt Nam trong việc quán triệt, triển khai chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, trước hết quán triệt sâu sắc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng cấp hội, hội viên.

Xác định rõ trách nhiệm vừa thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, vừa là đối tượng gương mẫu trong thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... và các văn bản, quy định gắn trực tiếp với hoạt động báo chí.
 

hoi nha bao viet nam tiep tuc doi moi la diem tua ve chuyen mon nghiep vu cho cac co quan bao chi 172947303

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc.
 

Cùng với đó, hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí được Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam cũng được quan tâm chỉ đạo. Đây có thể coi là điểm sáng nổi bật trong công tác Hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức hội thảo, diễn đàn, giao lưu, tọa đàm báo chí, qua đó giúp các hội viên trau dồi kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ để sáng tạo ngày càng nhiều sản phẩm báo chí hiện đại, có chất lượng, bám sát thực tiễn đời sống xã hội.

Giải Báo chí Quốc gia, các giải báo chí chuyên ngành, giải báo chí địa phương ngày càng thu hút được sự quan tâm của báo giới và người dân cả nước. Hội báo toàn quốc ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả, thực sự là ngày hội của những người làm báo và công chúng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội Nhà báo các cấp có nhiều đổi mới, trọng tâm, trọng điểm. Việc củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam được quan tâm, triển khai. Công tác rà soát, nâng cao chất lượng hội viên, quản lý hội viên được chú trọng. Việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; việc khen thưởng, động viên, khích lệ các hội viên có đóng góp tích cực cho hoạt động báo chí, cho công tác hội được triển khai thường xuyên, kịp thời. Đã chú trọng hơn việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Sự phối hợp với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trong chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí ngày càng chặt chẽ, phát huy hiệu quả tích cực.
 

hoi nha bao viet nam tiep tuc doi moi la diem tua ve chuyen mon nghiep vu cho cac co quan bao chi 173056407

Các đại biểu thảo luận về công tác quy hoạch báo chí, quản lý báo chí, tổ chức các giải báo chí...
 

Công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ ngoại giao giữa báo chí Việt Nam với các nước, việc ký kết hợp tác, tham gia hội nghị, hội thảo với các tổ chức báo chí nước ngoài, công tác tổ chức đoàn ra, đoàn vào để tăng cường giao lưu, phối hợp trên lĩnh vực báo chí được Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm chỉ đạo, góp phần tích cực vào sự phát triển của báo chí nước nhà cũng như nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Các hoạt động văn hóa, xã hội, từ thiện của Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp hội trên cả nước được triển khai thiết thực, hiệu quả, kịp thời, thể hiện nét đẹp nhân văn của người làm báo Việt Nam, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Công tác chuẩn bị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” cũng như kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) đang được triển khai hết sức quyết liệt với việc phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể giữa các đơn vị, bảo đảm việc thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, để công tác sơ kết, kỷ niệm bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa cao.
 

hoi nha bao viet nam tiep tuc doi moi la diem tua ve chuyen mon nghiep vu cho cac co quan bao chi 173125401

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
 

Việc triển khai Kế hoạch 154, Kế hoạch 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương được Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của báo giới cả nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện lãnh đạo một số cơ quan thông tấn, báo chí tập trung đánh giá rõ nét hơn những kết quả mà Hội Nhà báo đã làm được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới.

Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, của Ban Bí thư đối với các hoạt động của Hội. Công tác chuẩn bị hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Kết quả triển khai Kế hoạch số 154- KH BTGTW về “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030… thảo luận về công tác quy hoạch báo chí, quản lý báo chí, tổ chức các giải báo chí.
 

hoi nha bao viet nam tiep tuc doi moi la diem tua ve chuyen mon nghiep vu cho cac co quan bao chi 173307123

Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
 

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nhà báo Việt Nam trong việc quán triệt, triển khai chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Cùng với đó, hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí được Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam hết sức quan tâm chỉ đạo. Đây có thể coi là điểm sáng nổi bật trong công tác Hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội Nhà báo các cấp có nhiều đổi mới, trọng tâm, trọng điểm.

Để phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

hoi nha bao viet nam tiep tuc doi moi la diem tua ve chuyen mon nghiep vu cho cac co quan bao chi 173329836

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.
 

Trong đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, có vị trí quan trọng trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở nước ta, là nơi tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Cùng với đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo các cấp. Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm, chú trọng, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức, nghiệp vụ cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lớn mạnh, bền vững của báo chí. 

Hội Nhà báo Việt Nam cần là địa chỉ tin cậy, là điểm tựa về chuyên môn, nghiệp vụ để các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực, tìm tòi đổi mới mình, thật sự trở thành kênh thông tin chính xác, kịp thời, bám sát thực tiễn đất nước, hơi thở của cuộc sống, từ đó thực hiện chức năng định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận trong xã hội, giữ vững vai trò là nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy đối với người dân.
 

hoi nha bao viet nam tiep tuc doi moi la diem tua ve chuyen mon nghiep vu cho cac co quan bao chi 173358901

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.
 

“Mỗi tác phẩm báo chí phải là một tác phẩm có tính văn hóa, giáo dục. Mỗi người làm báo phải thực sự là một chiến sĩ trên trận địa tư tưởng với "mắt sáng, lòng trong, bút sắc", nhanh nhạy trong hoạt động nghiệp vụ, dám đấu tranh chống lại những sai phạm, giữ vững bản thân trước những cám dỗ thường trực…” đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng trước sự trưởng thành, vững vàng của đội ngũ báo chí cả nước, trong đó có công sức rất lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp quan trọng của cả nước, là “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo cả nước.

Nguồn tin: congluan.vn:

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập139
  • Hôm nay20,339
  • Tháng hiện tại825,396
  • Tổng lượt truy cập23,219,399

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:114 | lượt tải:40

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:116 | lượt tải:38

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:589 | lượt tải:135

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:592 | lượt tải:187

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:763 | lượt tải:192

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây