Toàn văn Bài phát biểu của Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ ba - 01/08/2023 15:18   Đã xem: 285   Phản hồi: 0

Tại Hội nghị lần thứ IX của Uỷ ban MTTQ tỉnh, sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, giai đoạn 2003-2023; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Ban biên tập xin đăng toàn văn nội dung này:

Kính thưa các quý vị đại biểu! 
Thưa toàn thể Hội nghị!
Đến dự Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 9, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023, tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư,  Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, xin gửi đến các quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Thưa toàn thể Hội nghị!
Nhân dịp này, tôi xin được thông tin một số kết quả KT-XH chủ yếu của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023:
- Trong 6 tháng đầu năm, do tình hình sản xuất - kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là trong quý II, nên nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đạt thấp so với kế hoạch. Tuy nhiên, so với bình quân chung cả nước, kết quả đạt được của Thái Nguyên vẫn ở mức khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 5,17% so với cùng kỳ (mục tiêu cả năm là 8,5%); giá trị sản xuất công nghiệp đạt 405 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% kế hoạch năm; tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn  đạt 14,07 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ, bằng 40,22% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh cấp mới 13 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 110,25 triệu USD. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 183 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đạt gần 10,5 tỷ USD. 
- Thái Nguyên là địa phương thứ 5 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Ngày 15/4/2023, tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Đến nay, có 04/9 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công, TP. Phổ Yên và huyện Phú Bình); 108/126 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 85,7% tổng số xã; 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường và đạt kết quả khá toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường. Trong thành tích chung của tỉnh có sự đóng góp tích cực của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.
Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Nguyên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp làm tốt công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Uỷ ban MTTQ các cấp phát động đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các doanh nghiệp, doanh nhân cùng mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia, thật sự trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng và mang lại những kết quả thiết thực như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”...
Bên cạnh việc tham gia tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, Uỷ ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của mình thông qua việc vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, giám sát hoạt động của các cơ quan dân cử, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri... qua đó đã phát huy vai trò của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện dân chủ ở cơ sở; từng bước phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, phát sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Thông qua Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, MTTQ đã tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư mời lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể sinh hoạt với khu dân cư, đây là nét mới trong phương thức hoạt động của Mặt trận, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị, văn hoá xã hội rộng khắp ở cộng đồng dân cư, thể hiện một nét sinh hoạt văn hoá mới ở cơ sở, thiết thực góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Nhân dịp này, Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả quan trọng mà Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận vẫn còn tồn tại, hạn chế như trong báo cáo đã nêu. Tôi đề nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh cần có các giải pháp cụ thể để khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế đó, đồng thời quan tâm nghiên cứu thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phải tiếp tục làm tốt việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò trung tâm của Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, vai trò là cầu nối và củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
2- Mặt trận Tổ quốc tiếp tục chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”; hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các cấp nâng cao chất lượng, tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hằng năm, góp phần xây dựng và củng có khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3- Mặt trận và các tổ chức thành viên phải có nhiều sáng kiến trong tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân; nêu cao tính cộng đồng và truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, chăm lo cho người có công với nước, giúp đỡ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
4- Mặt trận Tổ quốc phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124 ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thường xuyên nắm tình hình Nhân dân, tập hợp, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để Mặt trận Tổ quốc thực sự là nơi dân chủ nhất, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.
5- Mặt trận Tổ quốc các cấp phải phát huy tốt vai trò chủ trì, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, cần chủ động và sáng tạo hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hoá. Quan tâm củng cố, kiện toàn Ủy ban MTTQ các cấp đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, coi trọng tính đại diện, tính tiêu biểu, thiết thực; phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực, trong các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận có phẩm chất và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 
Tại hội nghị hôm nay, Uỷ ban MTTQ tỉnh thực hiện một nội dung hết sức quan trọng, đó là hiệp thương kiện toàn bổ sung tổ chức thành viên, kiện toàn uỷ viên uỷ ban và và Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2019-2024. Tôi đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm để hiệp thương cử các vị Uỷ viên tham gia Uỷ ban MTTQ tỉnh và hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đảm bảo theo quy định. 
Năm 2024 là năm diễn ra Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 28/6/2023 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 21 về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, tôi đề nghị các đ/c lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội MTTQ các cấp đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, mang tính đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo... theo Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 
Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.
Trân trọng cảm ơn!

Tác giả bài viết: H.H (Tổng hợp)

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập116
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm113
  • Hôm nay9,540
  • Tháng hiện tại909,943
  • Tổng lượt truy cập23,303,946

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:120 | lượt tải:43

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:121 | lượt tải:40

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:594 | lượt tải:136

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:598 | lượt tải:188

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:776 | lượt tải:193

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây