Thái Nguyên: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu năm 2023

Thứ sáu - 26/01/2024 16:59   Đã xem: 120   Phản hồi: 0

Ngày 26/1, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và Chương trình tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn ĐBQH và Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp tiêu biểu và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

IMG 0833

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Hội Nghị
 
Năm 2023, công tác tổ chức, thực hiện phong trào thi đua yêu nước và khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức đa dạng phong phú, có sức lan tỏa; nội dung thi đua cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), đợt thi đua đặc biệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước đã đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức theo hướng tập trung về cơ sở, có tiêu chí cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết của Đảng, qua đó động viên từng tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đi vào giải quyết các vấn đề bức thiết, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại của địa phương, đơn vị một cách thiết thực. Có thể kể đến một số phòng trào tiêu biểu như phong trào: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên”, “Doanh nghiệp Thái Nguyên hội nhập và phát triển”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”,  “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thu nộp và quản lý ngân sách”, “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên”...
 
IMG 0884

 Các đại biểu tham dự Hôi nghị
 
Công tác khen thưởng kịp thời; chất lượng khen thưởng được nâng lên; trong đó đã chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề; nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu.
IMG 0957 topaz

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước mà các cấp uỷ đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được.Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm toàn Đảng bộ tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, tiến tới Đại hội Đảng các cấp năm 2025. Với niềm tin, khí thế, động lực từ các phong trào thi đua của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, “Thủ đô kháng chiến”, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, đoàn kết, thi đua phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính năm 2024, góp phần xây dựng Thái Nguyên luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện và phát triển.
 Đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh tiếp tục chia sẻ những khó khăn, mà các doanh nghiệp, doanh nhân phải đối mặt trong thời gian qua, tỉnh sẽ có các giải pháp hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp không ngừng phát triển cả về lượng và chất. Với tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, người lao động, bảo vệ môi trường; cân đối, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục phát triển và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


 
snapedit 1706264969849

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng phát động phong trào thi đua năm 2024.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Trịnh Việt Hùng đã phát động phong trào thi đua năm 2024. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tích cực triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và tỉnh phát động; thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao.
 
IMG 1011


Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể  cá nhân có thành tích xuất sắc
 
Nhân dịp này, có 102 tập thể, 40 cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; 09 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 07 đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua khen thưởng”.

 
IMG 1023

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thi đua khen thưởng cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
 
IMG 1030

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2023
 
Hội nghị cũng đã tôn vinh, khen thưởng 26 doanh nghiệp xuất sắc, 10 doanh nhân tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có nhiều cống hiến thiết thực cho sự phát triển của tỉnh.

 
IMG 1039

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu doanh nhân tiêu biểu  cho 10 doanh nhân
 

 

Tác giả bài viết: Lê Hưng

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập254
  • Hôm nay5,030
  • Tháng hiện tại810,087
  • Tổng lượt truy cập23,204,090

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:112 | lượt tải:40

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:113 | lượt tải:38

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:586 | lượt tải:135

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:589 | lượt tải:187

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:762 | lượt tải:192

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây