Thông qua 27 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ năm - 20/07/2023 20:15   Đã xem: 215   Phản hồi: 0

Chiều ngày 20/7, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn tất các nội dung đề ra. 27 Nghị quyết quan trọng với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới đã được các đại biểu biểu quyết thông qua.

Toàn cảnh phiên làm việc chiều ngày 20/7
Tham dự ngày làm việc thứ hai có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.
Sau khi tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các đại biểu đã thảo luận, thông qua 27 nghị quyết, gồm 4 nghị quyết thường kỳ và 23 nghị quyết chuyên đề; Bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ủy viên UBND tỉnh. 27 nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng, được cử tri và nhân dân quan tâm, như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; dự kiến kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2024; quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ học phí đối với trẻ em nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh quản lý; quy định mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đến năm 2025…
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp
Trong bài phát biểu bế mạc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị UBND và các cơ quan chức năng cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau: 
Một là, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, quyết liệt để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thường xuyên giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện để phát huy những mặt tích cực và kịp thời có giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri, các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh để giải quyết tốt, kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Hai là, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, bảo đảm các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp được tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.
Ba là, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND tỉnh cần có kế hoạch cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng ngành và cá nhân chịu trách nhiệm. Hằng năm, phải có sơ kết, đánh giá những việc làm được, chưa làm được hoặc những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết để kịp thời đề xuất HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Theo đó, tôi đề nghị UBND tỉnh cần giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan chủ trì, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, để đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.
Bốn là, các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát, khảo sát, nắm tình hình việc triển khai thực hiện nghị quyết hướng đến mục tiêu là phải kịp thời, nhanh nhạy, thực chất và hiệu quả. Qua giám sát phải chỉ ra cho được những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, có kết luận rõ ràng, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. Các kiến nghị, đề xuất phải cụ thể, rõ ràng, khả thi.
Năm là, đối với các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, tôi đề nghị căn cứ vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và tình hình thực tiễn địa phương nơi mình ứng cử, xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát phù hợp, nhất là tập trung giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh ở địa phương, cơ sở; tập trung giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri mà UBND tỉnh đã giao cho địa phương giải quyết hoặc những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp cơ sở.
Sáu là, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong việc thực hiện Quy chế phối hợp; đồng thời, chỉ đạo hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở tăng cường khảo sát, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo chức năng, nhiệm vụ. Kiến nghị với HĐND tỉnh trên từng lĩnh vực cụ thể, nhất là những nghị quyết có tác động, ảnh hưởng đến lợi ích của đông đảo người dân và những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Thể dục - Thể thao, Văn học - Nghệ thuật, Thông tin - Truyền thông.

 
Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV:
1. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023.
2. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh Thái Nguyên.
3. Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024.
4. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Nhà in Báo Thái Nguyên.
5. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ.
6. Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp 10 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên.
7. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, xây dựng Trường THPT Lý Nam Đế, T.X Phổ Yên (nay là TP. Phổ Yên).
8. Nghị quyết về việc quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.
9. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên.
10. Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023
11. Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương.
12. Nghị quyết quyết định danh mục dự án đầu tư công trung hạn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 tỉnh Thái Nguyên.
13. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - diện tích 250ha.
14. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045.
15. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Bình 2.
16. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng Khu công nghiệp Yên Bình 3.
17. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thượng Đình.
18. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.
19. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên Quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên.
20. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
21. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Thể dục - Thể thao, Văn học - Nghệ thuật, Thông tin - Truyền thông.
22. Nghị quyết quy định mức chi cho công tác thỏa thuận quốc tế của tỉnh Thái Nguyên.
23. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ học phí đối với trẻ nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.
24. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ  đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025.
25. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 của HĐND tỉnh thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020.
26. Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
27. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

Tác giả bài viết: Hoàng Thi - Lê Hưng

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập83
  • Hôm nay40,577
  • Tháng hiện tại556,724
  • Tổng lượt truy cập22,950,727

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:94 | lượt tải:35

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:97 | lượt tải:33

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:577 | lượt tải:131

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:575 | lượt tải:183

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:752 | lượt tải:188

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây