Bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ

Thứ ba - 04/07/2023 09:19   Đã xem: 224   Phản hồi: 0

NDO - Ngày 3/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ sáu, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

aa33a92e2b3afb64a22b 8326

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. (Ảnh: TTXVN)
 

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; lãnh đạo các ban của Đảng; các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang thông báo Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Các đơn vị quân đội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ vững chắc; là lực lượng chủ yếu trong phòng thủ dân sự, phòng chống, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng; triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về huấn luyện, giáo dục và đào tạo. Nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” và chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Về xây dựng Đảng, các cấp ủy, đơn vị tiến hành đồng bộ với nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được tiến hành nghiêm túc, thiết thực.

Các đơn vị đã tổ chức học tập cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn phù hợp chủ trương điều chỉnh tổ chức, biên chế mới; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường; tiến hành kiểm tra các vụ việc tồn đọng và các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm ở một số cấp ủy cơ quan, đơn vị bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần giáo dục răn đe, ngăn ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quân đội.

Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục tập trung lãnh đạo toàn quân chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước đúng, trúng nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, không được để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các việc làm tốt, việc cần rút kinh nghiệm trong 6 tháng đầu năm và đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Tổng Bí thư nêu rõ, 6 tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về bảo vệ Tổ quốc, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đồng thời, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu, hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, để Ban Chấp hành Trung ương đánh giá, rút ra bài học cho những năm tiếp theo.

Toàn quân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc. Các đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện diễn tập; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, từng bước bảo đảm một số trang thiết bị, vũ khí hiện đại đáp ứng yêu cầu mới.

Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, xử lý hài hòa, mềm dẻo, hiệu quả các tình huống theo phương châm bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nền nếp, bài bản, nhất là gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Kết luận 21, khóa XIII với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục tập trung lãnh đạo toàn quân chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước đúng, trúng nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, không được để xảy ra bị động, bất ngờ.

Toàn quân tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động mọi phương án, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tài sản của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Các đơn vị cần thường xuyên bảo đảm hậu cần kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại; chủ động, nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao và đối ngoại quốc phòng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những năm qua, Đảng bộ Quân đội đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, thời gian tới phải làm tốt hơn nữa, chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì việc chung.

Cấp ủy, người đứng đầu phải làm gương cho cấp dưới; người chỉ huy phải gương mẫu, mẫu mực. Các đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Tổng Bí thư lưu ý, Quân ủy, Bộ Quốc phòng cần chuẩn bị tốt mọi mặt, tiến tới kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2024, trong đó có 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Nguồn tin: nhandan.vn

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập89
  • Hôm nay13,782
  • Tháng hiện tại994,818
  • Tổng lượt truy cập23,388,821

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:123 | lượt tải:47

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:125 | lượt tải:44

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:599 | lượt tải:139

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:602 | lượt tải:191

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:781 | lượt tải:198

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây