Chủ động cung cấp thông tin để phục vụ công tác tuyên truyền

Thứ sáu - 30/06/2023 16:44   Đã xem: 224   Phản hồi: 0

Chiều 30/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Quốc Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Bảo Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 cơ quan báo chí của tỉnh; 09 cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện, cơ quan thường trú tại tỉnh (tăng 01 đơn vị so với năm 2022); 05 cơ quan báo chí Trung ương cử phóng viên thường trú độc lập trên địa bàn (tăng 01 đơn vị so với năm 2022); 118 người được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ nhà báo giai đoạn 2021-2025 (tăng 3 thẻ so với năm 2022). Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, nhạy bén, hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2023, có 4.022 bài báo của các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành viết về Thái Nguyên, trong đó khen ngợi 3.757 bài, chiếm 93,4%, có 265 bài viết về mặt trái, chiếm 6,6%. Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, quan tâm xây dựng cơ chế chính sách để báo chí hoạt động hiệu lực, hiệu quả như xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá sản xuất chương trình phát thanh truyền hình và trong hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước.
Hoạt động giao ban báo chí thường kỳ tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả; thực hiện nghiêm nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin; chủ động cung cấp thông tin để phục vụ công tác tuyên truyền, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh chủ động chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp… 
6 tháng đầu năm 2023, hoạt động báo chí trong tỉnh tiếp tục có sự đổi mới. Các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; bám sát định hướng, đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động của đời sống xã hội. Nội dung thông tin trên báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, định hướng dư luận, đồng thuận trong xã hội. Chất lượng các tác phẩm báo chí từng bước được nâng lên; đã xuất hiện nhiều hơn những tin, bài, phóng sự có nội dung chính trị tư tưởng sâu sắc, đề cập đến những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, có nội dung hay, hình thức thể hiện mới mẻ, hấp dẫn. Đội ngũ những người làm báo ngày càng nâng cao về năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại; không ngừng đổi mới sáng tạo. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tiếp tục dành diện tích, thời lượng lớn để thông tin, tuyên truyền về Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên; tăng cường thông tin, cảnh báo về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp; phản ánh nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc phòng, chống tội phạm công nghệ cao… 
Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ quyền lợi hội viên; thường xuyên quán triệt, đôn đốc các nhà báo, hội viên thực hiện nghiêm Luật Báo chí, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tham mưu các nội dung tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, năm 2024. Tổ chức các chuyến đi thực tế tại cơ sở để đội ngũ phóng viên cơ quan báo chí được trực tiếp quan sát, phản ánh sinh động các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nổi bật như: Lễ hội Thơ Nguyên tiêu và Hội Báo xuân Quý Mão 2023; gian trưng bày báo chí Thái Nguyên và báo chí các tỉnh Cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc tại Hội Báo toàn quốc 2023; giao lưu văn nghệ chào mừng 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), 31 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên (15/6/1992 - 15/6/2023); đổi thẻ nhà báo và cấp mới thẻ nhà báo giai đoạn 2021 - 2025 đối với 03 cán bộ, viên chức cơ quan Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh…
Tại hội nghị, các đại biểu đã được Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thông tin nhanh về kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và những hoạt động, đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ họp; công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XIV. Đại biểu đại diện các cơ quan báo chí cũng trao đổi, thảo luận về công tác tuyên truyền trên báo chí, phản hồi thông tin báo chí, phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm…
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2023, các cơ quan báo chí, tuyên truyền cần thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp với Hội Nhà báo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí để báo chí thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng, “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” được đề ra trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gắn với công cuộc chuyển đổi số. Đổi mới công tác chỉ đạo việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đảm bảo có sự tham gia và phối hợp tích cực, chặt chẽ, kịp thời giữa cơ quan chức năng và báo chí. Đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các công nghệ trong hoạt động chỉ đạo, quản lý báo chí; tăng cường các giải pháp đấu tranh, xử lý thông tin sai trái, vi phạm pháp luật trên các nền tảng xuyên biên giới, nhất là nền tảng mạng xã hội. Tăng cường công tác quản lý văn phòng đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn. Các cơ quan báo chí tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng, tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo Việt Nam. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, kiến thức về quản lý báo chí, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí. Người đứng đầu cơ quan báo chí, truyền thông nâng cao vai trò, trách nhiệm về mọi hoạt động của đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, nhất là việc thực hiện quy định pháp luật, đặc biệt là thực hiện tôn chỉ, mục đích; có giải pháp quản lý chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên hoạt động tác nghiệp đúng quy định… 

Tác giả bài viết: Việt Hoa

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập153
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm151
  • Hôm nay27,613
  • Tháng hiện tại711,315
  • Tổng lượt truy cập23,105,318

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:107 | lượt tải:40

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:109 | lượt tải:36

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:582 | lượt tải:133

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:583 | lượt tải:184

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:759 | lượt tải:189

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây