Thành phố Sông Công sớm đạt đô thị loại II

Thứ sáu - 28/04/2023 16:51   Đã xem: 295   Phản hồi: 0

Sông Công là thành phố công nghiệp, trung tâm kinh tế, hành chính, văn hóa - xã hội phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, là đầu mối giao thông, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của vùng Đông Bắc Bắc Bộ. Thành phố có tổng diện tích tự nhiên là 97,35 km2;có 10 đơn vị hành chính (có 7 phường, 3 xã). Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Sông Công đã khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức, từng bước khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ huy động và sử dụng tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo tiền đề quan trọng phát triển đô thị Sông Công.

593e8e649b4844161d59

Diện mạo đô thị  Sông Công ngày càng khởi sắc 
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy Sông Công đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; đồng thời xây dựng 12 chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xác định 08 công trình trọng điểm và 03 khâu đột phá phát triển. Kế hoạch  phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025, bên cạnh những điều kiện thuận lợi cơ bản, thành phố tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, Thành phố đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung vào các giải pháp để phát triển sản xuất kinh doanh, thu ngân sách, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng đô thị và nông thôn...Đến nay, một số chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra, với các mục tiêu chủ yế: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 17%/năm trở lên; Giá trị xuất khẩu trên địa bàn bình quân tăng 15%/năm; Sản lượng lương thực cây có hạt bình quân đạt 21.500 tấn/năm; Thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 15%/năm trở lên; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 110 triệu đồng; Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp, chất lượng trường chuẩn quốc gia, đến năm 2025 có 40% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, xây dựng 01 trường chất lượng cao; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98,5%; duy trì 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 0,5% trở lên;  Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 20% trở lên. Tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt đô thị hằng năm đạt 95% trở lên; Triển khai hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong toàn đảng bộ (Sông Công là đơn vị đứng đầu trong tỉnh về triển khai nội dung này).
 
c1f6ea45ff6920377978

Một góc khu dân cư thành phố Sông Công
 
Thành phố Sông Công có 2 Khu công nghiệp tập trung của tỉnh, diện tích 746,88ha; 5 Cụm công nghiệp của thành phố với tổng diện tích 232,65 ha; trên 400 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang sản xuất kinh doanh (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc); thế mạnh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công gồm cơ khí chế tạo, dụng cụ cầm tay, sản xuất linh kiện điện tử và may mặc. Toàn thành phố có trên 2.000 hộ kinh doanh thương mại - dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn hết năm 2022 đạt trên 12.000tỷ đồng. trong đó,giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt gần 7.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản đạt trên 800 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 150 trang trại, gia trại sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản với nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu của các nhà máy trên địa bàn và một số vùng lân cận. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 24.000 tấn/năm.Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tính đến hết năm 2022 đạt gần 200 triệu USD. Tổng thu ngân sách đạt năm 2022 đạt trên 800 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp xây dựng chiếm 78,4%; Thương mại - dịch vụ chiếm 17,2%; nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 4,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 85 triệu đồng/người/năm...
Với định hướng phấn đấu trở thành khu vực trọng điểm trong phát triển công nghiệp phía Nam của tỉnh, thành phố Sông Công đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình quan trọng như các tuyến đường giao thông huyết mạch, xây mới và nâng cấp hệ thống giao thông đô thị. Xây dựng các cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp địa phương vào sản xuất. Đặc biệt thành phố đã và đang tập trung đẩy mạnh xây dựng các khu dân cư, khu đô thị mới, phát triển mạng lưới đô thị và điểm dân cư tập trung, các khu trung tâm hành chính các xã, phường ngày càng khang trang, hiện đại. Hoàn thiện hệ thống các công trình hạ tầng đô thị góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
Đến nay, cơ sở hạ tầng kinh tế, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thành phố Sông Công đã cơ bản hoàn thiện, đời sống và tinh thần của người dân được nâng cao; diện mạo đô thị đã có bước thay đổi đáng kể. Đối chiếu với 5 tiêu chí, 63 tiêu chuẩn của đô thị loại II, Thành phố đã hội tụ đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Do đó, việc lập Đề án đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sông Công, thuộc tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao vị thế, khẳng định vị trí trong sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, phát triển, mở rộng không gian đô thị, nâng cao đời sống nhân dân; là tiền đề phát huy những thế mạnh, tiềm năng sẵn có, kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi để phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ; cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thành phố. Đồng thời đây cũng là nguyện vọng của chính quyền và nhân dân thành phố Sông Công.
ed25dc2cc900165e4f11

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao
 
Đồng chí Hoàng Thái Cương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thông tin: Sau khi rà soát đánh giá đô thị loại II, thành phố Sông Công đạt 5/5 tiêu chí, tổng điểm đạt 91,69/100 điểm. Căn cứ khoản 4, điều 10, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, thành phố Sông Công đủ điều kiện để xét công nhận là đô thị loại II. Tuy nhiên, Thành phố đã có kế hoạch khắc phục 02 tiêu chuẩn chưa đạt đó là: Tiêu chuẩn cơ sở giáo dục đào tạo cấp đô thị (Thành phố Sông Công có hệ thống trường lớp với quy mô tương đối lớn từ cấp học mầm non đến giáo dục chuyên nghiệp. Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai; đặc biệt coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển đô thị công nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Từ nay đến năm 2035, dự kiến xây dựng thêm 02 trường THPT tại các khu vực phát triển đô thị mới, phường Bách Quang và khu vực phía Nam xã Tân Quang).Tiêu chuẩn: Nhà tang lễ (Dự kiến trong giai đoạn 2022-2025: Dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng, xã Bá Xuyên sẽ đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động nhà tang lễ để phục vụ nhu cầu của dự án. Bên cạnh đó thành phố đã quy hoạch diện tích 1,9ha để mở rộng Bệnh viện C, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành dự án mở rộng và xây dựng nhà tang lễ tại phường Phố Cò, thành phố sẽ có 02 nhà tang lễ.
 

Tác giả bài viết: Thu Quỳnh

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập218
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm209
  • Hôm nay3,652
  • Tháng hiện tại561,033
  • Tổng lượt truy cập22,955,036

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:95 | lượt tải:35

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:99 | lượt tải:33

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:578 | lượt tải:131

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:575 | lượt tải:183

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:752 | lượt tải:188

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây