Khai mạc Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh

Thứ tư - 06/12/2023 10:32   Đã xem: 159   Phản hồi: 0

Sáng 6/12, HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Khai mạc Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm). Dự Kỳ họp có các đồng chí: Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, Ban Dân nguyện (Quốc hội); Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng của Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV.

IMG 9186
 
 Toàn cảnh Kỳ họp
 
Thời gian Kỳ họp diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 6 đến 8/12, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quyết định nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; xem xét phân bổ dự toán ngân sách, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để đảm bảo thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 52 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh trình, trong đó xem xét, thảo luận, quyết định một số cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp tới đội ngũ cán bộ ở cơ sở, để góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh, xã hội, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của cử tri và một số cơ chế, chính sách khác, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện …
 
Phạm HS
 
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.
 
Phát biểu Khai mạc Kỷ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Đề nghị các đại biểu dự Kỳ họp, trên cơ sở các quy định của pháp luật, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được triển khai đồng bộ, sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
 
bí thư
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp.

 
Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV có nhiều nội dung rất quan trọng, mang tính định hướng chiến lược, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024, hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc, những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra giải pháp hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo; chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách người có công, trợ giúp xã hội; tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, trọng tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành có chất lượng, sát thực tiễn, có tính khả thi cao và đúng quy định pháp luật…
 
IMG 9318

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024, tạo tiền đề quan trọng thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo.
 
DVT

Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2023
 
PVD
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình trình tại Kỳ họp.
 
Tại phiên họp, các đại biểu đã nghiên cứu Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2022; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2024; Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố; số lượng, mức hỗ trợ, mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XIV; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XIV…
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, vượt quá khả năng dự báo, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, tích cực, có nhiều điểm sáng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,01%; thu ngân sách đang nỗ lực cố gắng để đạt mốc 20.000 tỷ đồng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra; lĩnh vực thương mại, dịch vụ phục hồi và tăng trưởng tốt, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế; nông nghiệp tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, vượt mục tiêu kế hoạch; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư nâng cấp, một số dự án đầu tư công quy mô lớn đang được đẩy nhanh tốc độ, trong đó có một số dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định, từng bước nâng cao; công tác đối ngoại, quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm. 
 
IMG 9200

 
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kết quả một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong năm 2023:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2023 ước tăng 5,56%.
- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 972,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,13% so với cùng kỳ. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phục hồi và tăng trưởng tốt, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế.
- Nông nghiệp tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, vượt mục tiêu kế hoạch. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2023 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 15.893,1 tỷ đồng, tăng 4,04% so cùng kỳ, bằng 100,6% kế hoạch.
- Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Định Hóa và huyện Đại Từ), vượt 01 huyện so với kế hoạch.
- Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính chung 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 31 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 209,9 triệu USD, 10 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 19,53 triệu USD.
- Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư nâng cấp, một số dự án đầu tư công quy mô lớn đang được đẩy nhanh tốc độ, trong đó có một số dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định, từng bước nâng cao.
- Công tác đối ngoại, quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm...

Kỳ họp thứ 16 cũng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định tại Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội. Có 28 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh. Bầu bổ sung 02 thành viên UBND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Tác giả bài viết: Ngọc Khuê - Lê Hưng

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập262
  • Hôm nay7,815
  • Tháng hiện tại908,218
  • Tổng lượt truy cập23,302,221

Hình ảnh nổi bật

STT 13

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:120 | lượt tải:43

STT 13

Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ hội viên mới

Lượt xem:121 | lượt tải:40

09/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học- nghệ thuật, thông tin - truyền thông

Lượt xem:594 | lượt tải:136

274/TB-VPCP

Toàn văn kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Lượt xem:598 | lượt tải:188

mẫu 1

mẫu đơn đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam

Lượt xem:775 | lượt tải:193

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây